Binnen twee jaar oplossing recreatiewoningen

Minister Cramer van Ruimte en Milieu wil voor 1 januari 2010 uitsluitsel voor personen die permanent in hun recreatiewoning wonen. Zij wil dat de gemeenten, die de bewoners van reacreatiewoningen nog geen duidelijkheid hebben gegeven, dit voor 1 januari 2010 doen.

Binnen deze termijn moeten gemeenten op persoonsniveau duidelijkheid verschaffen over het al dan niet permanent mogen bewonen van een recreatiewoning. Na deze termijn zijn gemeenten verplicht om op verzoek een persoonsgebonden ontheffing te verlenen.

In 2003 is voor de bewoning van recreatiewoningen een beleid vastgesteld. Voor bewoners die vóór 31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonden moet een oplossing gevonden worden. Het overgrote deel van de gemeenten heeft de bewoners duidelijkheid gegeven en maatregelen genomen of is daar druk mee bezig. Minister Cramer wil dat ook de resterende groep bewoners snel duidelijkheid krijgt. Zij wil via een tijdelijke wet recreatiewoningen de gemeenten, die nog geen beleid hebben of dit onvoldoende uitvoeren, verplichten dit voor 1 januari 2010 te doen.

Het permanent wonen in een recreatiewoning is niet toegestaan. Recreatiewoningen staan vaak in kwetsbare natuurgebieden, die niet bestemd zijn voor permanente bewoning. Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft aan of ergens wel of niet permanent gewoond mag worden. De gemeente kan er voor kiezen illegale bewoning aan te pakken, het bestemmingsplan te wijzigen of bewoners een persoonsgebonden gedoogbeschikking of ontheffing te geven.