Biodiversiteit bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman

Foto behorende bij Biodiversiteit bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman
Foto behorende bij Biodiversiteit bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman
Foto behorende bij Biodiversiteit bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman

Zaterdag 9 oktober 2021 is een delegatie van de Werkgroep Zuid-Hollandse Eilanden van de Partij voor de Dieren op bezoek geweest bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman. Zijn bedrijf, Bi-Jovira is een van de weinige biologische landbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. Bij biologische strokenteelt zijn de gewassen in stroken afwisselend gezaaid, waartussen ook enkele stroken ingezaaid met boekweit om de insecten en hun natuurlijke vijanden aan te trekken.

Bij Mosselman worden geen chemische gewasbestrijdingsmiddelen of kunstmest meer gebruikt. Door de afwisseling krijgen ziektes en plaagdieren veel minder kans. De Werkgroep heeft als actie meegeholpen met het oogsten van een perceelstrook rode kool.

Biologische landbouw heeft de toekomst
Vier jaar geleden schakelde Mosselman om naar de biologische strokenteelt omdat hij geen toekomst meer zag in de traditionele manier van boeren. De biodiversiteit nam af door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook raakte de grond uitgeput en was steeds moeilijker te bewerken door inklinking. Jaar na jaar ziet hij nu zijn grond als het ware weer tot leven komen. Naast het toegenomen bodemleven groeien de gewassen ook harder en inklinking neemt nu maar 10% van de oppervlakte in beslag. Veel steun ervaart hij aan Bakker Barendrecht / Albert Heijn, die een groot deel van de producten voor een nette prijs afnemen.

Trekvogels en biodiversiteit
Doordat de gewassen na elkaar worden geoogst en er daarna weer een ander gewas wordt ingezaaid is een groot deel van het land altijd begroeid. Mede daardoor is het elke zomer een bont feest van fladderende, zoemende en kruipende insecten. Ook is er een toename van hazen, zwaluwen, kraaien, meeuwen en roofvogels. Biologische strokenteelt is van enorme betekenis voor bedreigde soorten weide- en trekvogels zoals de Grutto, de Velduil, de Veldleeuwerik en de Grauwe Kiekendief.