Blaascontrole voor disco

logopolitieDirksland - Politieagenten hebben zaterdagavond 15 maart 2008 een blaascontrole gehouden. Voor een jongerendiscotheek aan de Philipshoofjesweg werden vanaf 20:00 uur steekproefsgewijs jongeren gecontroleerd die de disco in wilden gaan. In totaal bliezen 50 personen. Vier van hen hadden alcohol gedronken. De ouders van de betreffende jongeren hebben een brief gekregen. Eén persoon kreeg een bekeuring nadat hij bier dronk op straat.