Bollen van het Nieuwe Zand weer toegankelijk

Op 1 mei 2011 is het zomerregime weer in gegaan voor het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand in de Voordelta, voor de kust van Schouwen. Vanaf die datum is dit gebied weer toegankelijk voor visserij en vaarrecreatie. Rijkswaterstaat verwijderde in de eerste week van mei de betonning.

De Bollen van het Nieuwe Zand is een rust- en fourageergebied voor de zwarte zee-eend. Zwarte zee-eenden eten schelpdieren, die ze opduiken van de zeebodem. Rust op het water is belangrijk om te voorkomen dat de vogels hierbij niet worden gestoord. Ook andere zee-eenden kunnen profiteren van rust. Het gebied, met een grootte van circa 1310 ha, is van 1 november tot 1 mei voor alle activiteiten gesloten.

Natura 2000-gebied Voordelta
Het rustgebied Bollen van de het Nieuwe Zand maakt deel uit van de Voordelta, waarvoor een beheerplan geldt in het kader van Natura 2000. Doel hiervan is natuurbescherming, het verhogen van de biodiversiteit in het gebied en het compenseren van natuurverlies door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dit beheerplan kwam in 2008 tot stand in nauw overleg met alle belanghebbenden in het gebied, waarbij een balans werd gevonden tussen beleven, gebruiken en beschermen.