Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Bouw flexwoningen Middelharnis gestopt na bezwaren omwonenden

Foto

Hoewel de funderingswerkzaamheden voor de bouw van de flexwoningen in Middelharnis al waren begonnen, moeten deze nu worden gestaakt. Op woensdag 13 september 2023 heeft de rechtbank van Rotterdam besloten dat de bouw van 111 flexwoningen in Middelharnis voorlopig wordt stopgezet. Dit besluit blijft minstens zes weken van kracht.

Zeven buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende bouwvergunning. Ze beweren dat de vergunning in strijd is met wet- en regelgeving, omdat de juiste voorbereidingsprocedure niet is gevolgd, er onvoldoende rekening is gehouden met de impact op de leefomgeving en het onduidelijk is of er wel genoeg parkeerplaatsen zullen worden aangelegd. De voorzieningenrechter begrijpt dat de gemeente Goeree-Overflakkee uitdagingen heeft bij het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen, maar concludeert dat het college ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de 'kruimellijst' bij hun besluitvorming. Dit is een lijst met uitzonderingen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De rechter neemt dit zo serieus dat de voortgang van de bouw voorlopig wordt gestopt.

De rechter heeft het standpunt van de omwonenden bevestigd en geoordeeld dat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan voor die locatie, dat oorspronkelijk bedoeld was voor agrarisch gebruik. De flexwoningen worden beschouwd als stedelijke ontwikkeling, ongeacht hun tijdelijke karakter.

“We zijn teleurgesteld. Het is heel jammer dat in de uitspraak het maatschappelijk belang niet is meegewogen”, reageert burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente. Directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen, welke de flexwoningen zou gaan bouwen, vult aan: “De urgentie is groot. Op Goeree-Overflakkee bieden we nu ruim 300 Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk dak boven hun hoofd. Binnenkort is een deel van die locaties niet meer te gebruiken. Waar gaan we nu met deze mensen heen?”

Momenteel ligt er op een deel van de locatie zand. Om overlast voor de omgeving door verstuiving te voorkomen, zullen passende maatregelen worden genomen.