Breuk in persleiding afvalwater bij Oude-Tonge

Foto

Een persleiding aan de Langeweg bij Oude-Tonge is door een breuk gaan lekken. Het betreft een persleiding die afvalwater naar de rioolwaterzuivering vervoert. Waterschap Hollandse Delta heeft de persleiding half november 2020 vrij gemaakt zodat de lekkage verholpen kan worden.

De leiding ligt zo’n 5 meter diep. Er wordt een bekisting omheen gelegd zodat de herstelwerkzaamheden verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap zet tankauto's in om het afvalwater van het rioolgemaal Oude-Tonge naar het rioolgemaal Nieuwe-Tonge te vervoeren.