Capelleweg Oude-Tonge krijgt nieuwe asfaltlaag

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oostflakkee heeft besloten om de Capelleweg in Oude-Tonge vanaf de rotonde aan de Stationsweg tot aan de aansluiting met de Langeweg opnieuw te laten asfalteren. In twee dagen wordt de oude toplaag verwijderd en de weg voorzien van een nieuwe en duurzame asfaltlaag.

Aan het begin van de herfst van 2007 liet de gemeente Oostflakkee een nieuwe slijtlaag aanbrengen op de Capelleweg. Ongunstige weersomstandigheden tijdens het aanbrengen hebben er onder meer voor gezorgd dat de slijtlaag van het asfalt gedeeltelijk losliet. Om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken heeft de gemeente de weg frequent geveegd.

Op donderdag 24 april 2008 starten de werkzaamheden met het verwijderen van de slijtlaag. Er is dan beperkt toegang tot de percelen aan de Capelleweg vanwege de machines die er werkzaam zijn. Op vrijdag 25 april 2008 wordt de weg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De Capelleweg is die dag dan ook niet toegankelijk voor verkeer tussen 7:00 uur en 17:00 uur, of zoveel langer of korter als nodig is. Verkeersborden rondom de Capelleweg geven die dagen de omleidingen aan. In een later stadium wordt vanaf de bocht in de Capelleweg tot aan het kruispunt met de Mercuriuslaan een trottoir aangelegd.