CDA blij met investering in N59

De provincie is bereid om de komende periode 10 miljoen euro beschikbaar te stellen om de doorstroming op de N59 tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland te verbeteren. Tijdens de Statenvergadering van woensdag 6 november 2013 stemde het provincieparlement in met het meerjarenprogramma infrastructuur waarin geld wordt gereserveerd voor dit specifieke project.

De CDA Statenfractie is blij met dit besluit. De verbetering van de doorstroming op de N59 staat al lange tijd op het prioriteitenlijstje van de fractie. De afgelopen jaren heeft CDA woordvoerder Marco Heemskerk het provinciebestuur, in schriftelijke vragen en tijdens vergaderingen, herhaaldelijk gevraagd om geld beschikbaar te stellen om de bereikbaarheid van de eilanden te verbeteren.

Bij de behandeling van de begroting voor 2014 werd duidelijk dat de verbetering van de doorstroming op de N59 tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland wat de provincie betreft gerealiseerd kan worden. Een bedrag van 10 miljoen wordt gereserveerd om dit project mogelijk te maken. De CDA Statenfractie heeft goede hoop dat dit besluit van het provincieparlement het Rijk over de streep zal trekken om de andere 10 miljoen euro beschikbaar te stellen die nodig is om dit gedeelte van de N59 te kunnen aanpakken.