CDA wil oplossing rond doorstroming N59

Sander de Rouwe, Kamerlid van het CDA, heeft maandag 24 november 2014 tijdens het MIRT aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de doorstroming van de N59. Een onderzoek van de ANWB wijst uit, dat de N59 een verkeersonveilige weg is.

De N59 is een belangrijke verkeersader voor Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland. In het ANWB EuroRAP-onderzoek blijk dat de N59 een verkeersonveilige weg is. Naast de onveiligheid is de weg in geval van calamiteiten bovendien de enige ontsluitingsweg aan de oostzijde van het eiland.

Uit een onderzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee, de provincie Zeeland en de KvK blijkt dat er met een relatief klein bedrag een verbetering van de doorstroming wordt bewerkstelligd. Voor het idee is 10 miljoen euro nodig. Met dat extra geld kunnen files worden opgelost door er van beide kanten een tweebaansweg van te maken. De Rouwe: "Met dit bescheiden bedrag is een enorme spin off te bereiken om een gezond Schouwen-Duivenland, Goeree-Overflakkee en daarmee Nederland te krijgen." Hij drukte minister Schultz van Haegen op het hart: "We zouden het een gemiste kans vinden als dit niet lukt."

In 2013 was de doorstroom van de N59 ook al onderwerp van gesprek. Toen was er een toezegging van de minister over een gedeelte van de N59 op het grondgebied van Zeeland, dat al geprogrammeerd stond. Voor het Zuid-Hollandse deel was het juist de bedoeling extra middelen te verkrijgen. Die financiële middelen zouden verkregen worden door meevallers bij andere projecten.

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland.