CDA Zuid-Holland vraagt aandacht voor gebied havenkanaal

De CDA Statenfractie heeft het provinciebestuur gevraagd om samen met de gemeente Middelharnis te kijken naar de mogelijkheden om het gebied langs het noordwestelijke havenkanaal te ontwikkelen.

Volgens het CDA is het gebied rond het havenkanaal vanuit zowel landschappelijk, recreatief als ecologisch oogpunt van groot belang voor Goeree-Overflakkee. Er moet daarom goed worden nagedacht over hoe het gebied in de toekomst haar unieke karakter en aantrekkingskracht kan behouden.

CDA Statenlid Theo Edel ziet hiervoor goede kansen, maar dan moeten er wel meer mogelijkheden komen om het gebied verder te ontwikkelen. Op dit moment kan dat nog niet, omdat het huidige streekplan en de zojuist vastgestelde Provinciale Structuurvisie bebouwing langs het kanaal niet toestaan.

Theo Edel spreekt van een gemiste kans en roept begin juli 2010 de gemeente Middelharnis en de provincie op om toch nog eens rond de tafel te gaan zitten: "In 2006 kwam de streekplancommissie al met de conclusie dat de havenkanalen op Goeree-Overflakkee sterk aan betekenis dreigen te verliezen als het roer niet stevig wordt omgegooid. De unieke positie van de havenkanalen kan alleen behouden blijven als er duurzaam wordt geïnvesteerd in het gebied, en als bebouwing-zij het natuurlijk op beperkte schaal-wordt toegestaan. Het CDA vindt dat er alles aan moet worden gedaan om dit unieke gebied te behouden, en het de plek in het landschap terug te geven die het verdient."