Certificaat voor zorglijn Macula-degeneratie

Foto

Op 3 oktober 2013 heeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het Certificaat macula-degeneratie in ontvangst genomen tijdens de 9e Oogzorgnetwerkdag. Samen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek en het Flevoziekenhuis in Almere, zijn zij de eersten die dit certificaat hebben behaald. Hiermee toont het ziekenhuis de hoge kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep op de afdeling oogheelkunde.

Macula-degeneratie
Macula-degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, oftewel de gele vlek. Vaak wordt macula-degeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Het scherpe zien verdwijnt en er blijft midden in het beeld een vlek achter. De rest van het netvlies werkt dus wel maar je ziet niet meer scherp.

Hoogstaande kwaliteit
Een expertgroep, bestaande uit drie oogartsen uit verschillende partnerziekenhuizen, heeft op basis van de laatste inzichten een normenkader opgesteld waaraan excellente oogheelkundige zorg aan patiënten met macula-degeneratie moet voldoen. Zo dient bijvoorbeeld een patiënt die komt voor macula-degeneratie snel geholpen en geïnformeerd te worden.

Behaling certificaat
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft een audit ondergaan waarbij het normenkader is vergeleken met hun werkwijze. De positieve bevindingen van het auditteam zijn nu bezegeld met een certificaat. Hiermee is de kwaliteit van de afdeling inzichtelijk gemaakt. Wij verwachten dat dit richting geeft aan keuzes van patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars bij selectie van een zorgverlener. Macula-degeneratie patiënten kunnen rekenen op uitstekende zorg en dienstverlening in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en Hellevoetsluis.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ziet het behalen van het certificaat voor macula-degeneratie als eerste stap en zet zich in om ook voor de behandeling van staar, glaucoom en diabeteszorg een certificaat te behalen.

De Oogzorgnetwerkpartners die aantoonbare kwaliteit leveren zijn te herkennen aan het onderstaand beeldmerk. Op de afdeling oogheelkunde in Dirksland prijkt het behaalde certificaat.

DeltaFiber