Cheque van 40.000 euro voor ziekenhuis

Foto

Op 15 oktober 2015 ontving de polikliniek KNO van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis uit handen van de heer P. Helmsing, voorzitter van de stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland, een cheque van € 40.000,-. Deze gift is bestemd voor de aanschaf van een audiocabine en OAE-apparatuur voor de vestiging in Hellevoetsluis.

Bij het ouder worden, kan het gehoor ongemerkt achteruit gaan. Als dit het geval is, is goed onderzoek nodig om te bepalen of een operatie nodig is of dat een gehoorapparaat volstaat. Deze gehoormetingen worden gedaan in een audiocabine; een niet-gehorige trilvrije ruimte waarin audiomeetapparatuur geplaatst is. De cabine moet aan strenge eisen voldoen om het onderzoek goed uit te voeren.

"Veel van onze patiënten wonen in Hellevoetsluis of de directe omgeving van Hellevoetsluis. Door gebrek aan een audiocabine moesten onze patiënten naar Brielle of Dirksland reizen om het onderzoek te doen. Dat is straks niet meer nodig", aldus Paul van der Velden, medisch lid Raad van Bestuur. Hij is blij met de gift en voelt zich gesteund door de gemeenschap die een steentje bij wil dragen. "Zo kunnen wij zorg dichtbij huis geven en alleen als het echt noodzakelijk is verder weg".

Van de schenking wordt ook OAE-apparatuur aangeschaft die gebruikt wordt om gehoormetingen bij pasgeborenen en peuters uit te voeren. Zij kunnen niet, zoals volwassenen, reageren op tonen die bij het gehooronderzoek gebruikt worden. Het oor is namelijk niet alleen in staat geluid te ontvangen, maar kan ook zelf geluid voortbrengen. Het verschijnsel waarbij het oor geluid voortbrengt, heet Oto Akoestische Emissies (OAE). Met de meetapparatuur kan bij pasgeborenen en peuters onderzocht worden of het gehoor niet goed (genoeg) werkt. Belangrijk, omdat behandeling in een vroeg stadium beter resultaat geeft. Bij kinderen met taal- en spraakproblemen kan aan de hand van testen met deze apparatuur gekeken worden of de oorzaak hiervan misschien ligt aan het gehoor van het kind. De apparatuur is verder goed inzetbaar bij mensen met een verstandelijke beperking en voor controle na het plaatsen van buisjes. Kort tests leveren al belangrijke informatie op over het gehoor.

"Bedankt namens het hele KNO-team", waren de woorden van dr. Van Hasselt. "Wat fijn dat deze onderzoeken straks ook in Hellevoetsluis kunnen plaatsvinden. Dat scheelt een hoop tijd voor onze patiënten."