Collecteweek Hersenstichting van start

Geef mensen met een hersenaandoening een beter perspectief! Dat is het motto van de Hersenstichtingcollecte die maandag 31 januari 2011 van start is gegaan. In heel Nederland gaan 14.000 enthousiaste collectanten op pad om geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met een hersenaandoening.  De Hersenstichting roept met commercials via radio en tv het publiek op om te geven aan de collectant of een gift te storten op giro 860.

Eén op de vier Nederlanders wordt in z'n leven getroffen door een hersenaandoening, zoals beroerte, depressie, dementie, migraine of een hersentumor. Deze en andere hersenaandoeningen hebben vaak zeer ingrijpende gevolgen voor het totale functioneren. Om te begrijpen hoe en waarom een hersenaandoening ontstaat, is het belangrijk om te weten hoe de hersenen werken. En waarom ze soms niet goed werken. Dit begrip van hersenen en hersenaandoeningen kan leiden tot betere diagnoses en behandelingen. Dat biedt hoop voor de toekomst; een toekomst waarin patiënten met een hersenaandoening een betere kwaliteit van leven krijgen. Daarom vindt de Hersenstichting het zo belangrijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Want daarmee kan wetenschappelijk hersenonderzoek worden gesubsidieerd.

In 2010 heeft de Hersenstichting nieuwe onderzoeksprogramma's ontwikkeld over drie veelvoorkomende hersenaandoeningen: beroerte, depressie en traumatisch hersenletsel. Aan deze drie aandoeningen besteedt de Hersenstichting de komende jaren veel aandacht, zonder daarbij de andere hersenaandoeningen uit het oog te verliezen.

De Hersenstichting vraagt het publiek om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften zijn ook welkom op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Mensen kunnen ook hun gift overmaken via www.hersenstichting.nl.