Column KNRM Goeree-Overflakkee januari 2012

Foto

De KNRM sluit het jaar 2011 af met 72 uitgevoerde reddingsacties door de bemanning van station Stellendam en 109 acties door station Ouddorp. Ruim veertig vrijwilligers zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Daarmee garandeert de KNRM, indien nodig, directe hulp aan beroepsvaartuigen, watersporters en opvarenden.

In 2011 bestonden de acties van de twee stations op Goeree-Overflakkee uit reddingen, hulpverlening, zoekacties en medische evacuaties, maar ook uit het bergen van stoffelijke overschotten. De bemanning van beide stations wordt gevormd door een groep medeburgers, mannen en twee vrouwen. Allen gemotiveerd om hun medemens te hulp te komen. Soms in extreme weersomstandigheden, tijdens bizarre situaties, onder druk en ook met gevaar voor eigen leven.

Deze mensen zijn professionals. Opstappers, zoals de bemanningsleden van de reddingsboten worden genoemd, volgen een opleidingstraject en dienen bereid te zijn om veel te oefenen. De basisopleiding bestaat uit een cursus EHBO, vaarbewijs, maritieme communicatie, operationele vaardigheden en de Huet training (Helikopter Underwater Escape training). En daarbij is het hoogtepunt voor iedere opstapper in opleiding de zogenaamde SAR Craft Operations Training in Stonehaven Schotland. Een intensieve week vol praktijk en theorie, die als afronding van de eerste opleidingsfase geldt.

Naast de parate kennis tellen praktische vaardigheden zwaar aan boord van een reddingboot en dus oefenen de KNRM-redders veel en vaak. In Stellendam komt de bemanning iedere donderdagavond in het stationsgebouw in de buitenhaven bij elkaar om te oefenen. In Ouddorp gebeurt dat iedere woensdagavond in de haven van Ouddorp. Daarnaast wordt er ook één maal per maand op zaterdagmiddag geoefend. De KNRM heeft een oefenmethodiek ontwikkeld waar drie factoren centraal staan: werkomgeving, materieel en vaardigheid. De werkomgeving betreft alle plaatsen en omstandigheden waarin KNRM-redders werken. Het materiaal omvat alle ‘gereedschap' van schroevendraaier tot schip. De vaardigheden van de KNRM-bemanningsleden worden getraind op veiligheid, navigatie, techniek, communicatie, Search and Rescue en hulpverlening. De oefeningen variëren van man-overboord-acties, helikopterassistentie en brand blussen tot navigeren in het donker en het maken van zoekslagen.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen om wanneer er hulp geboden dient te worden, op het Haringvliet, de Grevelingen of op zee, de bemanning er klaar voor is.

Gedreven, gemotiveerd en bereid zich voor meer dan honderd procent als redder in te zetten zijn de schippers en opstappers van de stations in Stellendam en Ouddorp in 2011 181 keer uitgevaren. Hebben zij zich vrijwillig ingezet om hun medemens te redden. U kunt hen steunen. Uw waardering voor het werk van de KNRM kunt u laten blijken door een vrijwillige bijdrage of jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op de website www.knrm.nl.