Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Controle ondermijning op bedrijventerreinen Stellendam

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee voert, samen met politie en andere partners, controles uit in het kader van ondermijning. Je spreekt van ondermijning als personen of bedrijven bewust, maar ook onbewust betrokken zijn bij criminele activiteiten. Denk aan fraude, witwassen van geld en handel en productie van drugs. In januari 2023 vond er een controle plaats op bedrijventerreinen Deltahaven en Korteweg in Stellendam.

De gemeente voerde de controle uit in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond, Nederlandse Arbeidsinspectie, Stedin en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bedrijven werden onder meer gecontroleerd op financiën, veiligheid, gevaarlijke stoffen, illegale arbeid, kinderarbeid en aansluitingen (elektriciteit). Partijen hebben een aantal constateringen gedaan, waaronder het verkeerd opslaan van gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn op last van de gemeente direct verwijderd.

Ook in 2023 vinden er op diverse locaties binnen de gemeente weer controles plaats. Op het gebied van de aanpak ondermijning en ook in het kader van de Alcoholwet.

Ondermijning is een speerpunt in de veiligheidsaanpak van de gemeente
De aanpak richt zich onder andere op het aanscherpen van het toezicht en het contact met ondernemers op bedrijventerreinen. Ook startte de gemeente in december 2022 een campagne met als doel om bewustwording te creëren over wat ondermijning is en welke risico’s er zijn. Hierbij richt de gemeente zich de komende tijd ook op ondernemers. Burgemeester Ada Grootenboer: “Ondermijning tast de leefbaarheid in onze samenleving op een grove manier aan. Het doel van onze aanpak is om samen met inwoners, ondernemers en partners ondermijning tegen te gaan. Zo werken we met elkaar aan een veilige gemeente.”

Een vermoeden van ondermijning? Maak een melding!
De burgemeester roept inwoners en ondernemers op om bij signalen of vermoedens van ondermijning een melding te maken via de app ‘Meld een vermoeden’. “We behandelen de melding vertrouwelijk. Het doel is om de ogen van professionals, ondernemers en inwoners in de gemeente te gebruiken om de gemeente te voorzien van belangrijke informatie. En dat kan nét het cruciale puzzelstukje opleveren om een zaak op te lossen.”

Meer informatie over ondermijning en (het gebruik van) de app is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/ondermijning.