Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee wordt opgericht

Energiecoöperatie Deltawind, energiebedrijven Eneco en Nuon, Staatsbosbeheer, Kemperman en een tiental initiatieven van lokale agrariërs slaan de handen definitief ineen. Op vrijdag 19 april 2013 richten zij in Oude-Tonge de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee U.A. op.

Het doel van de Windgroep is om door samen te werken een optimale invulling te geven aan de windopgave waar het eiland voor staat en te zorgen dat het eiland voordeel heeft bij de realisatie. 

De gemeente Goeree-Overflakkee staat met een doelstelling van 260 MW (MegaWatt) aan gerealiseerd vermogen vóór 2020 voor een uitdagende windopgave. In 2012 zijn de initiatiefnemers van de verschillende windenergieplannen bij elkaar gaan zitten vanuit de overtuiging dat het voor het eiland het beste is als de windopgave in één keer als eilandbreed plan wordt onderzocht. Daarbij is expliciet uitgesproken dat het windplan ook baten moet opleveren voor het eiland zelf. Met deze uitgangspunten is de Windgroep, toen nog in oprichting, in gesprek gegaan met Rijk, provincie en gemeente om samen te kunnen werken aan een ruimtelijk plan voor het eiland als geheel.

Arjan van den Tol, voorzitter: "Het doel is om met alle partijen een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met als uitgangspunt: een optimaal plan voor Goeree-Overflakkee, met opbrengsten die ten goede komen aan de verduurzaming van het eiland en voor lokale ondernemers tevens een kans om hun bedrijf op een duurzame wijze te verbreden." Het bestuur van de Windgroep bestaat verder uit Anne van Pagée (penningmeester) en Simone van Adrichem (secretaris).

Iedere provincie in Nederland moet bijdragen aan de doelstellingen voor realisatie van windenergie. Volgens de provincie Zuid-Holland moet vóór 2020 730 MW gerealiseerd worden, deels in het havengebied van Rotterdam en deels in de randzone van Goeree-Overflakkee. Eind vorig jaar hebben provincie en gemeenten middels een bestuursakkoord met elkaar afgesproken dat er ruimte is voor 260 MW op Goeree-Overflakkee. Daarvoor wordt vanaf mei 2013 door de provincie Zuid-Holland de procedure voor de planMER opgestart. De planMER is bedoeld om milieubelangen op een volwaardige manier mee te wegen in de besluitvorming m.b.t. de bestemmingsplannen.

DeltaFiber