Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

De coalitie op Goeree-Overflakkee is gered

Foto

De coalitie is gered. De raadsfracties SGP, CDA, PvdA en GOLV gaan als coalitie verder. Dat is donderdag 25 januari 2024 bekendgemaakt. De huidige wethouders blijven op hun posten, inclusief wethouder Berend Jan Bruggeman. Afgelopen najaar zegde de fractie van VKGO, waar de wethouder deel van uitmaakte, het vertrouwen in het college op, wegens spoedplannen voor de bouw van 111 flexwoningen in Middelharnis, bedoeld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De fractie was het niet oneens met de plannen, maar stoorde zich aan het gebrek aan openheid naar de raad toe.

Raadslid Wilma de Bruine van VKGO richtte daarna de partij GOLV op, waar wethouder Berend Jan Bruggeman zich bij aansloot. De resterende coalitiepartijen SGP, CDA en PvdA lieten daarop weten 'alles in het werk te stellen om te zorgen dat een stabiel gemeentebestuur de grote uitdagingen van de gemeente Goeree-Overflakkee zou kunnen blijven aanpakken.' Alle fracties werden daarna uitgenodigd om in een gesprek hun visie op een stabiel gemeentebestuur te delen.

Na meerdere langdurige gesprekken met alle partijen over de samenstelling van het eilandbestuur, is donderdag officieel bekendgemaakt dat de coalitie blijft zoals voorheen, waarbij Berend Jan Bruggeman niet meer namens VKGO, maar voor GOLV wethouder is. Hij laat weten verantwoordelijkheid te willen dragen binnen de coalitie. Wederzijds is uitgesproken dat er vertrouwen is dat op een goede manier met elkaar kan worden samengewerkt. De coalitiefracties willen nadrukkelijk de samenwerking met en binnen de gehele raad versterken.

Binnen de gemeenteraad is nog altijd brede steun voor het coalitieprogramma dat in 2022 unaniem werd vastgesteld. 'Dat zal dus met volle inzet en hernieuwde energie verder worden uitgevoerd, in het belang van Goeree-Overflakkee en alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen', zo staat op de website van de gemeente te lezen.