De dijken zijn klaar voor het stormseizoen

Foto

Het is bijna oktober. De kans op slecht weer en hoog water wordt groter. Na een grote controle is de conclusie dat de dijken klaar zijn voor het stormseizoen, aldus waterschap Hollandse Delta.

De gebiedsbeheerders van Hollandse Delta hebben alle waterkerende dijken in hun gebied gecontroleerd. Ze noteren hun bevindingen op de iPad. Alle meldingen komen rechtstreeks in het systeem terecht. Zo beschikt het waterschap op elk moment over een actueel beeld van de dijken.

Inmiddels zijn er op die manier 150 meldingen gedaan. Ruim 100 daarvan zijn bekeken en meteen hersteld. Het ging in een enkel geval om zetstenen die uit de dijk waren verwijderd. Dat zijn speciale stenen die het water tegenhouden en er voor zorgen dat de dijk niet beschadigt.

De overige meldingen zijn minder ernstig. Ze vormen nog geen direct risico voor de waterveiligheid en staan op de lijst voor volgend jaar. In veel gevallen gaat het dan om kleine boompjes en struiken die spontaan wortel schieten op de dijken.

Op een sommige plekken staat er helemaal geen gras op de dijk. Daar zijn nog werkzaamheden aan de gang. Deze plaatsen vormen een groter risico en zijn daarom bekend bij de calamiteitenorganisatie.