De modernste leermiddelen op RGO Middelharnis

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2013-2014 gebruiken alle brugklassers op de RGO naast het gewone boek een iPad in de klas. In de visie van de school staat niet voor niets geschreven dat de RGO prikkelend en uitdagend onderwijs biedt. Volgens rector Arie Cové blijft de school daarmee ook dicht bij de belevingswereld van haar leerlingen en daar past de digitalisering en het juiste gebruik van media bij.

"Het is voor de RGO vanzelfsprekend dat de leermiddelen worden uitgebreid met moderne hulpmiddelen, zoals het gebruik van een tablet (iPad). De school wil haar visie actief uitdragen en zich onderscheiden. Het invoeren van een iPad als leerhulpmiddel is een kans om dat krachtig te doen", aldus de heer Cové.

Hoe gaan we dat doen?
Komend schooljaar gebruikt iedere brugklasser naast het "gewone" leermiddelenpakket een iPad. Vanaf dat moment zal deze worden ingezet als hulpmiddel bij het onderwijs. Voor wie dat wil is er een iPad op school en deze kan gratis geleend worden, maar ook biedt de RGO een aantrekkelijke leaseconstructie aan waarmee een nieuwe iPad meegenomen mag worden naar huis en op termijn eigendom wordt. De school kan namelijk behoorlijke kortingen bedingen.

En de boeken?
De RGO kiest heel bewust voor een iPad naast de boeken en het schrift. De RGO vindt het van groot belang dat leerlingen blijven schrijven en creatief zijn met pen, potlood en papier. Ook de boeken zullen grotendeels blijven, al zal de hoeveelheid geleidelijk gaan afnemen. Uitgeverijen zijn druk met het ontwikkelen van interactief digitaal lesmateriaal en de RGO volgt die ontwikkelingen op de voet.