Definitief camera bij commissievergaderingen Zuid-Holland

Na de zomer zijn niet alleen de Zuid-Hollandse Statenvergaderingen, maar ook de commissievergaderingen via internet te volgen. De leden van Provinciale Staten hebben dat woensdag 1 juni 2011 besloten op voorstel van VVD-Statenlid Rense Weide.

Weide: "De kloof tussen politiek en bevolking kan op deze manier verkleind worden. Van Goedereede tot Gouda en van Hillegom tot Gorinchem kunnen inwoners de besluitvorming hierdoor beter volgen. Daar ben ik trots op. Zelfs de Tweede Kamer is zo ver nog niet."

De plenaire vergaderingen van de Provinciale Staten zijn al langer via internet te volgen. De commissievergaderingen vinden echter in een andere zaal plaats.

In februari 2011 kreeg een VVD-motie van Weide om ook in die zaal camera's te plaatsen unanieme steun. Het voorstel is vervolgens financieel en technisch uitgewerkt en inmiddels door de nieuwe leden van Provinciale Staten goedgekeurd.

In de zomermaanden wordt een en ander aangelegd. Vanaf september 2011 zijn de commissievergaderingen dan live te volgen en terug te kijken via de website van de provincie www.zuid-holland.nl.