Diploma uitreiking AMV-cursus

Foto

In het schooljaar 2014-2015 hebben zes enthousiaste kinderen deelgenomen aan de AMV-cursus verzorgd door Muziekvereniging Amicitia. Dit waren drie jongens, te weten Sander Klaasen, Stijn Mol en Pim van den Boogert en drie meisjes, te weten Vera Akershoek, Nienke van Veen en Lara de Berg. Dinsdag 7 juli 2015 hebben de kinderen hun diploma voor deelname in ontvangst mogen nemen.

Voorafgaand aan de diploma uitreiking hebben de leerlingen een klein concertje gegeven op de blokfluit aan belangstellenden. Van de zes deelnemers hebben drie deelnemers besloten om verder te gaan in de muziek en een instrument te gaan bespelen. Muziekvereniging Amicitia wenst hen daarbij veel speelplezier en muzikaliteit toe.

De AMV-cursus start aan het begin van elk schooljaar en wordt gegeven door gediplomeerd docent René Bogaarts. AMV staat voor Algemene Muzikale Vorming. De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Tijdens de cursus maken kinderen spelenderwijs kennis met algemene muzikale zaken zoals verschillende instrumenten, orkesten en noten. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het bespelen van een instrument, om vervolgens in een orkest te kunnen spelen. De cursus bestaat uit veertig lessen van elk drie kwartier.

Op 22 september 2015 zal Amicitia starten met een nieuwe groep deelnemers. De kosten van de gehele cursus bedragen € 160,-. Opgeven kan via amicitia.dirksland@gmail.com of bij Mark van den Boogert via telefoonnummer 0187-605026.

Op de foto staan v.l.n.r. Stijn Mol, Pim van den Boogert, Sander Klaasen, Vera Akershoek, Nienke van Veen en Lara de Berg.