Dodenherdenking in Ooltgensplaat

Op 4 mei 2008 worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, latere oorlogsmissies en vredesmissies herdacht. Zoals ieder jaar wil het gemeentebestuur van Oostflakkee haar betrokkenheid bij deze herdenking laten blijken. Dit doen zij door in samenwerking met de Oranjevereniging van Ooltgensplaat een officiële herdenking te organiseren. Op deze avond hopen ze eensgezind en met gepaste emotie samen met u het respect te tonen dat de slachtoffers toekomt.

Het programma van deze avond is als volgt:
  • om 19:45 verzamelen bij 't Centrum, Van Weelstraat
  • een stille tocht naar het monument, onder klokgelui
  • twee minuten stilte om 20.00 uur
  • kranslegging door het gemeentebestuur, gevolgd door anderen (verenigingen / particulieren)
  • korte toespraken
  • spelen van het volkslied
  • terug naar 't Centrum

Ook in Achthuizen vindt er een herdenking plaats bij het daar aanwezige oorlogsmonument. Het gemeentebestuur hoopt dat u in groten getale gehoor geeft aan haar oproep.

Op vijf mei wordt gevierd dat sinds 1945 iedereen weer in vrijheid mag leven. Hoewel dit in schril contrast staat met de herdenking aan de slachtoffers die dit mede mogelijk hebben gemaakt, is het evengoed belangrijk om de vrijheid te blijven vieren. De gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben in gezamenlijkheid besloten om aan te sluiten bij de provinciale viering van deze dag. Op maandagochtend nemen 7 jeugdige lopers van het eiland deel aan de provinciale manifestatie in Rotterdam. Uit handen van minister-president Balkenende ontvangen zij het vrijheidsvuur. Van de Schaapsweg in Ooltgensplaat tot aan het Diekhuusplein in Middelharnis brengen zij in estafettevorm het vuur naar het eiland. Om 13:00 uur verwachten zij op het Diekhuusplein aan te komen.