Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Doe mee aan het LeerOrkest GO

Foto

Wie in groep 5 of 6 van de basisschool zit, heeft vaak al kennisgemaakt met muziek via de Muziekcarrousel. Dat is een programma van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee voor groep 4 van de basisschool. Daarna, in groep 5 en 6, kun je samen met anderen leerlingen een muziekinstrument leren bespelen in het LeerOrkest GO.

Wie zich voor het LeerOrkest GO aanmeldt krijgt een instrument in bruikleen. Het LeerOrkest bestaat uit 25 leerlingen, die tijdens een serie van acht lessen liedjes leren spelen. Daarna is de afsluiting van het project: een kleine presentatie, eventueel in samenwerking met een muziekvereniging en/of ervaren muzikanten.

Samen muziek maken is niet alleen leuk, maar ook een stimulans voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Bij muziek maken komt veel kijken, zoals concentratie, discipline, doorzettingsvermogen en zorg dragen voor je instrument. Samen spelen levert succeservaringen op. Deelnemers voelen zich trots en competent, ze groeien enorm, in tal van opzichten.

In het LeerOrkest GO leer je samen muziek maken en naar elkaar te luisteren. Ook maak je kennis met het notenschrift en de mogelijkheden om te musiceren buiten de school.

Het LeerOrkest GO komt buiten de gewone schooluren bij elkaar om aan de slag te gaan met het maken van muziek. Eigenlijk zijn er in de eerste periode (tot eind november) twee orkesten. Een voor leerlingen uit Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet. Dit LeerOrkest start op maandag 18 september. De lessen zijn van 15:30 tot 16:30 in CBS De Bron in Oude-Tonge.

Het andere LeerOrkest is voor leerlingen uit Ooltgensplaat, Achthuizen en Den Bommel. De lessen beginnen om woensdag 20 september en zijn van 14:15 tot 15:15 uur in CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat.

Aanmelden en meer informatie: www.muziekgebouwgo.nl