Doorstart jeugdwerk in Ooltgensplaat

Het jeugdwerk van Ooltgensplaat gaat weer starten met het organiseren van knutselmiddagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Langere tijd bestond er onzekerheid of het Jeugdwerk nog kon blijven bestaan. Stichting ZIJN is door de gemeente gekort op subsidies voor verschillende activiteiten, waaronder het jeugdwerk. De dorpsraad Ooltgensplaat en het Welzijnsfonds Oostflakkee hebben in deze situatie uitkomst geboden.

Voortaan valt het jeugdwerk onder de Dorpsraad Ooltgensplaat en gaat verder onder de naam JeugdWerk Ooltgensplaat. Het Welzijnsfonds heeft subsidie verstrekt voor enkele jaren voor deze jeugdactiviteiten. Hiervoor bedanken de organisatoren en de kinderen van Ooltgensplaat beide partijen hartelijk.