Dorpsraad Ooltgensplaat winnaar stimuleringsprijs leefbaarheid 2015

Foto

Woensdag 29 april 2015 werd tijdens de jaarvergadering van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen de Dorpsraad van Ooltgensplaat als winanar gekozen. De vergadering vond plaats in het landelijk gelegen Wijngaarden. De tweede plaats kwam ook van Goeree-Overflakkee, namelijk Melissant.

Ooltgensplaat won met hun presentatie van extra handen waarvan reeds de pilot loopt. Dit initiatief bevat een combinatie van burgerparticipatie, WMO, HBH en Eigenkracht en Burgerkracht. Waarbij met een wederkerigheidsprincipe van een tegenprestatie mensen elkaar hulp verlenen. Ook bevat het een arbeidsvaardigheidstraining voor langdurig werklozen of herintreders als voorbereiding op de arbeidsmarkt. Hierbij werken verschillende organisaties en instanties samen met vrijwilligers. In Ooltgensplaat zijn dit: Sjaloomzorg, Pameijer, Caryn, Stichting ZIJN, Fideswonen, Curamare, Stichting Zuidwester voor Werk, MFC 't Centrum, Gemeente Goeree-Overflakkee en de Dorpsraad van Ooltgensplaat.

Als motivatie voor deze prijs werd de actualiteit genoemd en de noodzaak hieraan invulling te geven. De prijs bevat een check van € 600,- ter ondersteuning van de activiteiten van de dorpsraad. Daarnaast zal Ooltgensplaat volgend jaar de plaats zijn waar de jaarvergadering wordt gehouden.