Ecologisch groenbeheer nu ook in Achthuizen

Na een geslaagde pilot in Ooltgensplaat om bepaalde percelen te laten begrazen door schapen in plaats van te maaien door machines, heeft nu ook Achthuizen twee locaties waar ecologisch groenbeheer wordt toegepast. Half april 2014 is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met het laten begrazen van de dijktaluds aan de Achthuizensedijk en de Bommelsedijk in Achthuizen.

Gedurende ongeveer twee weken zorgen zestig schapen ervoor dat de taluds er weer netjes bij liggen.

Ecologisch groenbeheer eilandbreed
Momenteel bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor het uitrollen van ecologisch groenbeheer over de gehele gemeente. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de kosten en anderzijds naar te maken combinaties met zorg, educatie en recreatie en toerisme. Ook bekijkt de gemeente eventuele samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen.