Eerste bijeenkomst Het Delta Netwerk groot succes

Foto

Samenwerking is de sleutel, maar ook de uitdaging voor innovatie in de visserij. Tijdens de eerste bijeenkomst van Het Delta Netwerk in Expo Haringvliet op donderdag 29 november 2012 bleek samenwerking het sleutelwoord als het gaat om duurzame innovatie in en met de visserijsector. Tegelijk is innovatie ook de grootste uitdaging.

Voorzitter van het Visserij Innovatie Platform Bram Bierens: "De visserij staat voor grote veranderingen. Samenwerking is meer dan ooit van belang. In de sector zelf, maar ook met partijen elders in de keten. Om geld te kunnen blijven verdienen, moeten alle schakels kloppen. Na de vele kwalitatieve innovaties in de visserijsector zelf staan de deuren nu open voor veranderingen in de gehele keten, van visser tot en met retail."

De visserijsector is, terecht of onterecht, in de ogen van de buitenwacht nog altijd een betrekkelijk gesloten wereld waarmee andere sectoren mondjesmaat samenwerken. Volgens Bram Bierens is er sprake van veranderingsgezindheid. "Deze moet leiden tot betere en intensievere samenwerking, met name met andere partijen buiten de eigen sector." Ook Jaap Jelle Feenstra van het Havenbedrijf Rotterdam wil graag samenwerken met de visserijsector en de andere partners in het gehele havengebied om tot een gezamenlijke ontwikkelingsvisie te komen: "De visserijsector en het Havenbedrijf hechten aan verantwoord ondernemen. Een succesvolle sectorontwikkeling vergt draagvlak en dus dialoog met alle betrokkenen. Om de belangen te bundelen in het Europees concurrentieveld is een goede samenwerking noodzakelijk. Daar maak ik mij sterk voor."

Op donderdag 29 november werd de eerste succesvolle bijeenkomst georganiseerd van Het Delta Netwerk. Dit netwerk is een initiatief van de gemeente Goedereede samen met het Innovatieplatform Kop van Goeree om de belangrijkste stakeholders bij elkaar te brengen uit de visserijsector, waterrecreatie, toerisme en de bredere maritieme sector in de Zuidwestelijke Delta met Goeree-Overflakkee als middelpunt. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van duurzame innovatie en telde meer dan 100 aanwezigen uit de gehele maritieme keten van vissers, vistoeleveranciers, handel, horeca, watersport en toerisme als ook vele bestuurders uit het Zuidwestelijk Deltagebied. De aanwezigen lieten zich bijpraten over innovaties in de visserijsector, over het belang van samenwerking met elkaar ten behoeve van het gebruik van de waterwegen en het veranderend ondernemerschap als gevolg van de vele ingrijpende ontwikkelingen en innovaties op het gebied van voedsel.

Dit ontmoetingsplatform is mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Rabobank, de Kamer van Koophandel, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en de provincie Zuid-Holland.