Eerste leerlingen reizen met De Reiskoffer

Foto

Voor veel volwassenen en kinderen is het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend. Zij maken gebruik van (aangepast) vervoer. De gemeente Goeree-Overflakkee is onlangs gestart met het project De Reiskoffer, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en GoOV. Met het project De Reiskoffer krijgen zij de juiste steun en begeleiding en net dat steuntje in de rug dat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen en durven reizen.

Wat zit er in De Reiskoffer?
Met de producten uit De Reiskoffer kunnen kinderen en volwassenen leren om op een veilige manier zelfstandig(er) te reizen. En op die manier hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij vergroten. In De Reiskoffer zitten vier producten:

  • GoOV: een app (voor de smartphone) waarmee mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking veilig en zelfstandig kunnen reizen met het Openbaar Vervoer en van deur tot deur worden begeleid.
  • Buzz Buddy: een klein apparaat dat veel functionaliteiten heeft. Het is zowel een telefoon als een GPS-tracker (een volgsysteem waarmee door middel van satellieten de plek waar iemand is kan worden bepaald) en is verbonden aan een online portal (website).
  • Samen reizen met ...: een product van Carolien Aalders Training en Advies in leerlingenvervoer en is gericht op mensen die met behulp van vrijwilligers leren om zelfstandig met het OV te reizen.
  • BlueAssist: een hulpmiddel voor mensen die moeilijk begrijpen en begrepen worden. Via een blauwe kaart - of app op de smartphone - stellen ze medeburgers een eenvoudige vraag, zoals "Kunt u mij vertellen waar de bus naar Rotterdam vertrekt?"

Leerlingen reizen met De Reiskoffer
Een aantal kinderen uit Melissant en Ouddorp reist samen met een vrijwilliger. Deze vrijwillige begeleiders helpen de kinderen tijdens hun eerste ritten met de bus en maken hen wegwijs in het openbaar vervoer. Het betreft kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, die op speciaal onderwijs zitten. Zij maakten tot kort geleden gebruik van aangepast (taxi) vervoer, vanwege leerstoornissen of jonge leeftijd (in combinatie met een grote afstand tot de basisschool). Nu oefenen ze het reizen met het OV. Ouders en school staan positief tegenover dit project omdat het de zelfstandigheid van de kinderen vergroot.

Twee ouders, die graag anoniem willen blijven, zeggen: "Wij als ouders zijn blij met het nieuwe project van onze gemeente. Onze dochter van 11 jaar vindt het nog moeilijk om zelfstandig te reizen naar school. Met het project ‘'De Reiskoffer" en het product 'Samen reizen met ...' is er nu de mogelijkheid om het te gaan leren, wij hopen als ouders dat het een succes wordt!"

Meer informatie
Is zelfstandig reizen ook iets voor u (of uw kind)? Of lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met mevrouw L. Heindijk, beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 3) of per e-mail: l.heindijk@goeree-overflakkee.nl. U kunt ook kijken op: www.dereiskoffer.nu