Eerste maatregelen Waterplan Goeree-Overflakkee van start

Foto

Op diverse plaatsen zijn projecten in voorbereiding als onderdeel van het Waterplan Goeree-Overflakkee. Een van de projecten betreft de verbetering van het watersysteem rond de kern Melissant. Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta neemt eind mei 2009 een besluit over deze maatregel. De kosten worden gedeeld door de gemeente Dirksland en waterschap Hollandse Delta.

De besluitvorming over de maatregel in Melissant markeert de overgang van de bestuurlijke voorbereiding naar de uitvoeringsfase. Begin maart stelde de gemeenteraad van Middelharnis het Waterplan Goeree-Overflakkee vast. De besturen van de drie andere gemeenten en het bestuur van Hollandse Delta gingen al eerder akkoord.

Doel van het Waterplan
Doel van het Waterplan is te zorgen voor voldoende ruimte voor oppervlaktewater binnen de gemeentegrenzen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Het tweede hoofddoel is de zorg voor een goede waterkwaliteit, zodat voor mensen, dieren en planten een aantrekkelijker leefklimaat ontstaat. Per gemeente is een aantal maatregelen vastgesteld.

Start uitvoering maatregelenprogramma 
De uitvoering van het maatregelenprogramma is inmiddels gestart. Met name in Goedereede en Dirksland is de voorbereiding van diverse projecten al in een behoorlijk ver stadium. Het project in Melissant betreft het verbeteren van het watersysteem in de polder Oud-Melissant. Er komt meer ruimte voor water, zodat er bij langdurige of hevige regenval minder wateroverlast is in de dorpskern. Ook worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het bosgebiedje ten westen van de dorpskern wordt hierdoor gevarieerder en aantrekkelijker. Het streven is het project komend najaar op te leveren.

Voor het gebied ten zuiden van de kern Dirksland wordt momenteel nagedacht over de aanleg van nieuwe waterpartijen. Er is een koppeling mogelijk met woningbouw en het realiseren van een landgoed. De gemeente en het waterschap hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt. De projectontwikkelaar van de zuidrand is verantwoordelijk voor de uitvoering. Aanleg van de waterpartij is eind 2009/begin 2010 gepland. Uitvoering van dit plan zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit. Ook wordt een goede basis gelegd voor een aantrekkelijke woonomgeving.

In de gemeente Goedereede wordt onder meer gewerkt aan het project Stellebos. In dit bos, ten westen van Stellendam, ligt een watergang met een slechte waterkwaliteit. Er komen regelmatig klachten binnen over stankoverlast. Door het verruimen van de watergang en de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren.

In de gemeente Middelharnis is in Stad aan 't Haringvliet een project in voorbereiding voor de realisatie van een nieuwe inlaatvoorziening. In de gemeente Oostflakkee zijn nog geen projecten in voorbereiding genomen.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Een mooi moment voor blij verraste Klaas Baas

Begin 2019 vond met het (her)planten van een kastanjeboom de officiële start plaats van de restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Dat deze symbolische starthandeling...

Verkeersveiligheidsdag 2019 op Goeree-Overflakkee

Tijdens de themaweek Verkeersveiligheid, die plaats vindt in heel Zuid-Holland van 14 tot en met 21 september 2019, organiseert de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van...

Getuigenoproep diefstal en brand in Dirksland

De politie is op zoek naar getuigen. In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 september 2019 stond omstreeks 02:30 uur een bouwcontainer in brand aan de Amberlaan in Dirksland. De politie...

Iets goeds doen voor een ander met je bedrijf

GOvoorelkaar, het online platform voor vrijwilligerswerk en burenhulp op Goeree-Overflakkee, daagt alle ondernemers op het eiland uit om in september iets goeds te doen. De bedrijven gaan...

Cheque voor Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en hospice Calando

Op 11 september 2019 heeft de Landarbeidersvereniging De Vooruitgang uit Middelharnis ter ere van hun 100-jarig bestaan twee cheques van maar liefst 5000 euro uitgereikt. Een aan de...

Ongeval met twee auto's en auto te water

Woensdagavond 11 september 2019 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Het ongeval vond omstreeks 18:00 uur plaats in...

Veel water voor Havenconcert Goedereede

De elfde editie van het Havenconcert Goedereede is zaterdag 7 september 2019, deels in het water gevallen. De weersvoorspellingen veranderden met het uur. De verschillende weerapps gaven...

Schuurfeest goed verlopen, fraudeur krijgt boete

Zaterdag 7 september 2019 hield de politie toezicht bij een schuurfeest in Dirksland. De sfeer was goed. Volgens een politiewoordvoerder heeft er slechts een klein incident afgespeeld, wel...

Brand in woning Stad aan 't Haringvliet

Brandweerlieden zijn zaterdagmorgen 7 september 2019 opgeroepen om naar Stad aan ’t Haringvliet te gaan. Aan de Oranjelaan zag iemand rook uit een woonhuis komen. Toen de brandweer...

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman herbenoemd als burgemeester

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is bij koninklijk besluit herbenoemd als burgemeester van Goeree-Overflakkee, voor een nieuwe periode van zes jaar. Op 17 april 2019 besloot de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina