Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Eeuwenoude Rethorica blijft springlevend

Foto

Sociëteit Rethorica, opgericht op 26 november 1515, is een van de oudste verenigingen in Sommelsdijk. Leen van Nimwegen vertelt over de rijke geschiedenis en het voortbestaan van de vereniging Rethorica. Van Nimwegen, een 72-jarige inwoner van Sommelsdijk, is al jarenlang betrokken bij deze historische vereniging, die zich richt op het behoud van het cultureel erfgoed en het bedrijven van de heemkunde op het eiland Goeree-Overflakkee.

Oorspronkelijk was Rethorica een kamer van rederijkers, een gezelschap dat zich bezighield met toneel en dichtkunst, en ook een rol speelde binnen de kerk.

Van rederijkers tot schutterij
Door de jaren heen veranderde de functie van Rethorica. In de 17e eeuw, na de reformatie, werden de rederijkers minder populair onder de Calvinisten. Van Nimwegen legt uit, dat de rederijkers ophielden te bestaan en opgingen in een schutterij, de Schutterij met de Busse. Deze schutterij was tevens een opstapje naar bestuurlijke functies binnen het dorp.

Vandaag de dag is Rethorica een sociëteit die zich richt op het bewaren en doorgeven van culturele en historische kennis. De vereniging bestaat momenteel uit tien leden, waaronder vijf gewone leden en vijf buitengewone leden. "We zijn selectief in wie we toelaten. Nieuwe leden worden zorgvuldig gekozen en moeten affiniteit hebben met de geschiedenis en tradities van Sommelsdijk," aldus Van Nimwegen.

Toekomstplannen en activiteiten
Naast het behoud van historisch erfgoed is Rethorica actief in het organiseren van evenementen en het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Een recent project betrof de publicatie van een reeks boeken over de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee, een project dat in 2024 wordt afgerond.

Feest
"In 2015 vierden we ons 500-jarig bestaan met een groot aantal activiteiten, waaronder een openingsceremonie in de grote kerk met optredens van Fiori Musicali en een historische markt in de zomer," vertelt Van Nimwegen trots. Dit jubileumjaar werd afgesloten met een feestelijke dag op 26 november, precies 500 jaar na de oprichting. Hoewel we in 2020 een groot feest hadden gepland, moesten we dit door de coronapandemie uitstellen. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuw feest in 2025," deelt Van Nimwegen enthousiast.

Met deze rijke historie en voortdurende inzet voor cultuur en geschiedenis, blijft Sociëteit Rethorica een belangrijke pijler in de gemeenschap van Sommelsdijk en omstreken.