Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Engelse docente Steph Bryant bezoekt CSG Prins Maurits

Foto

De Engelse godsdienstdocent Steph Bryant is op bezoek geweest bij de CSG Prins Maurits. Ze heeft vier dagen met de leerlingen en een dag met de docenten opgetrokken. Steph Bryant woont in Engeland en is niet gelovig opgevoed. Ze is tijdens haar studie Ecology & Evolutionary Biology tot geloof gekomen.

Met het thema "Fossils and Faith" heeft ze in de bovenbouw leerlingen laten nadenken over de verbinding tussen geloof en wetenschap. Daar hoeft geen contradictie te zijn, waarbij ze haar eigen zoektocht van niet-gelovige naar gelovige liet meewegen. Ze maakte duidelijk dat juist de verwondering over de schepping haar bij God bracht. Ook in de lessen over "Care for Creation" droeg ze de boodschap uit dat juist een gelovige hoopvol is. Leerlingen werden actief betrokken door zelf een onderverdeling te maken van dingen die ze zelf hieraan kunnen doen. Voor sommige leerlingen was het een verademing om te ontdekken dat ze het Engels goed konden volgen.

Aan het eind van de vrijdagmiddag hebben leerlingen van de GEO-club nog een laatste ontmoeting met haar gehad. Kortom, een geslaagde vierdaagse.