Fietscursus voor (allochtone) vrouwen

Foto

Donderdag 6 september 2012 is er een fietscursus van start gegaan voor (allochtone) vrouwen. Fietsen is voor Nederlanders iets vanzelfsprekends; men groeit ermee op. Voor veel allochtonen is dit iets nieuws. Zij hebben als kind nooit leren fietsen. Naar mate men ouder wordt, is het moeilijk om het evenwicht te bewaren. Dat maakt het leren fietsen een stuk moeilijker.

De cursus bestaat uit 13 lessen. Deze worden op de donderdagmiddag in en rondom het Webego-gebouw in Middelharnis gegeven. Naast het daadwerkelijk leren fietsen wordt ook theorie gegeven over de verkeersregels. Deze lessen worden met veel enthousiasme verzorgd door de heer Jelier uit Dirksland. Diverse leerlingen van de Prins Mauritsschool uit Middelharnis helpen mee om zo invulling te geven aan hun maatschappelijke stage. De cursus wordt gesubsidieerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveligheid Goeree-Overflakkee (RPVGO).

Meriam van Balen - van Franeker, secretaris van de RPVGO, zegt hierover: "Het is geweldig om te zien hoe de leerlingen contact leggen met de deelneemsters. Hoe ze voor elkaar respect en begrip tonen. Dat is een bijkomend voordeel van deze cursus. Een ander voordeel voor de cursisten is dat ze een stuk mobieler worden om bijvoorbeeld zelf boodschappen te gaan doen."

Medio december zullen de deelneemsters een examen afleggen. Meer informatie over de RPVGO leest u op www.isgo.nl.