Geavanceerde gehoortest nu op Goeree-Overflakkee dankzij gift

Foto

De afdeling KNO van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft in november 2020 een cheque van € 12.000 ontvangen, uit handen van de Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. Dankzij de gift kan er speciale software worden aangeschaft.

Meer metingen
Audioloog Joyce Lenstra, arts Sjoerd Verhoeven en afdelingshoofd Tamara Kole reageerden opgetogen: “We gaan deze donatie besteden aan software waarmee de audioapparatuur kan worden uitgebreid. Dit maakt het mogelijk om meer metingen aan het gehoor uit te voeren.”

Dankzij de nog aan te schaffen software kan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis metingen gaan verrichten waarvoor patiënten tot nu toe naar het Erasmus MC in Rotterdam moeten reizen. Verhoeven vertelde dat oudere patiënten daar nogal eens tegenop zien, bijvoorbeeld omdat ze dan iemand voor hun vervoer moeten regelen. Het komt zelfs voor, zei hij, dat een patiënt zegt: "Oh, als ik naar Rotterdam moet, hoeft zo’n meting niet voor mij."

Waar zit het probleem?
Lenstra legde uit dat gehoorklachten nu objectiever in kaart kunnen worden gebracht. “Soms zijn patiënten niet tevreden met de hoorhulpmiddelen die ze hebben. Dan kan het voor een arts of audioloog lastig in te schatten zijn waar het probleem nou precies ligt. Is het hoorapparaat technisch niet optimaal ingesteld? Of is misschien het hoorapparaat technisch keurig in orde, maar heeft de patiënt behoefte aan extra hulpmiddelen? Met de nieuwe software kunnen we op een objectieve manier in kaart gaan brengen wat er aan de hand is en zo een meer gericht advies geven.”

Sterk betrokken
Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur, reageerde enthousiast op de donatie. Hij benadrukte nog eens hoe blij de organisatie is met de Vrienden. “Zij geven ons de mogelijkheid om de zorg voor onze bewoners zo dichtbij mogelijk aan te bieden. Hun inspanningen maken duidelijk hoe betrokken de bewoners en het bedrijfsleven zijn bij het ziekenhuis. Met elkaar voor elkaar zorgen!“

Gift van Vrienden
De stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland heeft sinds de oprichting in 2007 aanzienlijke bedragen ontvangen uit legaten en van partners en vrienden. Deze zijn geschonken aan onder meer aan de afdelingen Cardiologie, Oogheelkunde, het Verloskundig centrum en de kinderafdeling. De schenkingen zijn te zien op www.vrienden.zhsdirksland.nl, onder 'resultaten'. Het bestuur van de stichting doet haar werk belangeloos, waardoor alle ontvangen gelden helemaal ten goede komen aan het ziekenhuis.