Geen aanvullende bezuinigingen nodig voor de gemeente Goeree-Overflakkee

logo_goeree-overflakkeeDonderdagavond 12 november 2015 is de programmabegroting voor 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de eis van de provincie om de begroting vanaf 2016 structureel sluitend te krijgen. Dit betekent dat de gemeente aan de provincie vooraf geen toestemming hoeft te vragen voor het doen van nieuwe uitgaven, zoals investeringen.

Begroting
In de programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting 2016 is ten opzichte van 2015 nieuw van opzet. De begroting is nu opgebouwd uit vier programma's: leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën. Deze programma's zijn hetzelfde als de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn de vier programma's verder uitgewerkt in thema's. Per thema ligt vast wat de belangrijkste resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.

Speerpunten
Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:

  • Het opzetten van burgerhulpverlening en het buiten plaatsen van AED'S.
  • De verdere ontwikkeling van plannen met de N215/N57/N59
  • Het uitvoeren van het asfaltbestek en het herstraatprogramma
  • Het oprichten van een sportcultuurfonds
  • Het onderwijsaanbod afstemmen op de vraag vanuit de markt
  • Inwoners/bedrijven stimuleren tot het opwekken van duurzame energie
  • Onderzoek naar het thuisbezorgen van reisdocumenten
  • Het herschikken/afstoten van vastgoed

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als resultaten voor 2016 heeft vastgelegd. De gehele begroting is te raadplegen via de Begrotingsapp.

De Begrotingsapp is een digitale begroting in de vorm van een webapp. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Om de Begroting 2016 in app-vorm te kunnen zien, kan gratis via de Apple Appstore (opnieuw) een begrotingsapp worden gedownload (zoek op begrotingsapp Goeree-Overflakkee). Download vervolgens de app met de tekst Planning & Control Cyclus 2016. De verwachting is dat nog dit jaar de app ook toegankelijk is binnen de besturingssystemen van Android.

Geen nieuwe bezuinigingen
Vanaf de herindeling stond de gemeente Goeree-Overflakkee voor een bezuinigingsopdracht van afgerond € 16 miljoen op een totale begroting van circa € 120 miljoen. Hiervan is € 5 miljoen direct ingevuld. Voor de resterende € 11 miljoen zijn meerdere bezuinigingsplannen opgesteld. Het merendeel van deze bezuinigingen is inmiddels doorgevoerd. In totaal dient voor 2016 nog ruim € 3 ton behaald te worden. Dat bedrag loopt op tot bijna € 1,4 miljoen euro in 2019. Deze bezuinigingen worden voor het belangrijkste deel gevonden binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering en het gemeentelijk vastgoed. Er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig, naast de bezuinigingsplannen die er al liggen, om uit de rode cijfers te komen.

Gemeentelijke belastingen
De lokale heffingen zoals de onroerendzaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting worden trendmatig verhoogd met 1,5%. Dit geldt niet voor de tarieven voor de rioolheffing. Deze blijven op hetzelfde niveau als voor 2015. Er wordt wel een extra verhoging doorgevoerd voor de toeristenbelasting in verband met de uitvoering van het vastgestelde bezuinigingsplan 2014-2017.

Meer informatie
Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore, dan is de Begroting 2016 in PDF te raadplegen via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/begroting). De raadsvergadering is na te kijken en te beluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@goeree-overflakkee.nl. Ook kunt u uw vragen stellen aan Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Uitbreiding duurzaam wagenpark gemeente Goeree-Overflakkee

Het wagenpark van de gemeente Goeree-Overflakkee wordt de komende jaren verduurzaamd. Het huidige wagenpark wordt in fasen vervangen door elektrische auto's. De opzichters van de...

Jouw Marktkraamcheque voor Dierenambulance

Vier oktober is traditioneel Dierendag. Jouw Marktkraam in Ouddorp liet dat in 2019 niet ongemerkt voorbijgaan. Aan vrijwilligers Rinus en Ria van de Dierenambulance werd een cheque...

Verkeersdeelnemers in Melissant gaan blind oversteken

Blinde en slechtziende verkeersdeelnemers met een witte stok ervaren vaak dat er niet voor hen wordt gestopt. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom voert de Oogvereniging op woensdag...

Ooltgensplaat eerste bij eilandelijke brandweerwedstrijden

De brandweerkorpsen van Goeree-Overflakkee streden zaterdag 12 oktober 2019 tegen elkaar bij de jaarlijkse eilandelijke brandweerwedstrijd. De brandweer van Ooltgensplaat werd eerste,...

Burgemeester verrast brandweerkorps Dirksland

"Het brandweerkorps van Dirksland, de beste van Nederland! Daar zijn wij als college van burgemeester en wethouders ontzettend trots op!" Woorden van burgemeester Ada...

Dodelijk ongeval Zuiddijk Herkingen

Op donderdag 10 oktober 2019 werden hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval aan de Zuiddijk tussen Herkingen en Dirksland. Een auto was omstreeks 10:30 uur tegen een boom gebotst...

Verkeershinder N59 door werkzaamheden

Rijkswaterstaat voert van 14 tot 18 oktober 2019 in de avond en nacht onderhoudswerkzaamheden uit op de N59 (Grevelingendam), bij de aansluiting op de N257 (Philipsdam). De werkzaamheden...

Bewoners opgeschrikt door brand in portiek

Op zaterdagmorgen 5 oktober 2019 zijn bewoners aan de Stoofhoek in Sommelsdijk opgeschrikt door een brand die was ontstaan in een portiek. De melding kwam omstreeks 04:45 uur binnen bij de...

Twee voertuigen op elkaar bij Den Bommel

Op de Schaapsweg bij Den Bommel zijn vrijdagmiddag 4 oktober 2019 twee voertuigen op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde omstreeks 16:20 uur. Naast de politie en ambulance werd ook de...

Delegatie uit Bangladesh bezoekt Goeree-Overflakkee

Op woensdag 2 oktober 2019 verwelkomde wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee een groep ingenieurs, opzichters en experts uit Bangladesh in het Oude Raadhuis in...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina