Geen Sinterklaas in het Flakkeese straatbeeld

Foto

Ook in 2020 verwelkomt Goeree-Overflakkee Sinterklaas, maar helaas op een andere manier dan we gewend zijn. Veel sinterklaasactiviteiten vinden digitaal plaats. De gemeente roept organisatoren van sintgerelateerde activiteiten op hun verantwoordelijkheid te nemen en geen activiteiten te organiseren waarvan het risico is dat er groepen mensen op afkomen.

Zo is het niet toegestaan dat de goedheiligman en zijn pieten een ronde door een dorp maken. Ook is het voor de gemeente niet wenselijk dat er dit jaar sinten of pieten op straat lopen, juist om te voorkomen dat er toch groepen mensen op afkomen.

In omliggende gemeenten gelden dezelfde richtlijnen. De gemeente vraagt mensen, die twijfelen of hun idee wel in lijn is met de coronamaatregelen, contact op te nemen. Er wordt graag meegedacht met een goede invulling.

Geen fysieke ontmoeting
Eerder bleek al dat de traditionele intochten niet door konden gaan vanwege het coronavirus. Met de organisatoren van de vieringen in de verschillende kernen is de gemeente daarna in gesprek gegaan om te kijken naar mogelijke alternatieven. Daarbij werd rekening gehouden met de toen geldende noodverordening en de situatie rond het coronavirus. Uit die gesprekken kwamen mooie initiatieven.

Door verzwaring van de gedeeltelijke lockdown in combinatie met de nieuwe noodverordening zijn er echter nu strengere maatregelen voor samenkomsten. Optochten op de openbare weg zijn niet toegestaan. De gemeente heeft de alternatieve vieringen daarom opnieuw moeten bekijken, waarbij het uitgangspunt het verminderen van verkeersbewegingen en fysiek onderling contact was.

Wat kan wel?
De burgemeester Grootenboer ontvangt Sinterklaas op digitale wijze. Acties met schoentjes zetten, een kleurwedstrijd of een sintbrievenbus zijn mogelijk. Daarnaast is het bijvoorbeeld een optie om – niet verkleed als Sint en Piet – cadeautjes te bezorgen. Dat kan met aanbellen en overhandigen, maar ook zonder fysiek contact. Ook is een speurtocht met gluurpietjes voor het raam (zoals de berenspeurtocht tijdens de eerste intelligente lockdown) een mogelijk alternatief.

Burgemeester Grootenboer: “Sinterklaas is een kinderfeest, waar jong en oud van kan genieten in de donkere dagen van het jaar. Helaas kunnen we het nu niet net zo uitgebreid en onbezorgd vieren als andere jaren. Volgend jaar hopelijk wel weer. Maar Sinterklaas is bijna in het land en ook al is hij niet fysiek te zien: hij maakt nog steeds kinderen blij. Het is nu aan ons om er met elkaar het beste van te maken.”