Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Geen water meer uit natuurgebied het Volgerland nabij Ouddorp

Foto

Waterschap Hollandse Delta heeft maandag 29 augustus 2022 bekendgemaakt dat vanwege de aanhoudende droogte het niet meer is toegestaan om bij natuurgebied het Volgerland oppervlaktewater te onttrekken. Dit is noodzakelijk om de natuur te beschermen. Het besluit is in overleg genomen met beheerder Natuurmonumenten. De alternatieve locatie om water op te pompen is aan de Plasweg/Plasdijk in Goedereede.

Natuurgebied het Volgerland: waarom dit besluit?
Het Volgerland is een gebied waar de natuur de hoofdrol speelt. De aanvoer van water naar het gebied vindt op een natuurlijke wijze plaats via duinwater en door regen. Door de aanhoudende droogte en het onttrekken van water is het waterpeil de afgelopen maanden sterk gedaald. Vissen gaan dood, de bodem droogt uit en specifieke plantensoorten sterven. Om de natuur zo goed mogelijk te beschermen is het noodzakelijk dat al het aanwezige water behouden blijft.

Alternatieve locatie om water op te pompen
Er is een alternatieve locatie om water op te pompen tussen Ouddorp en Goedereede, aan de oostzijde van de Plasweg/Plasdijk. Op deze kaart is te zien waar dit ligt. Bij het Volgerland komen borden te staan om hierover te informeren.