Geleidelijke overgang naar zomerpeil

Foto

Om te zorgen dat er voldoende water beschikbaar is om alle gewassen goed te laten groeien, schakelden de peilbeheerders van Waterschap Hollandse Delta eind maart 2021 over op zomerpeil. Daarbij staat het water hoger dan bij het winterpeil. Afhankelijk van het weer en de weersomstandigheden staan de peilen uiterlijk half april op zomerpeil.

Meld beregeningen op tijd
Boeren die hun akkers willen beregenen moeten dit minimaal 24 uur van tevoren melden. Vervolgens doen de peilbeheerders hun uiterste best om te zorgen dat er voldoende water in de sloten staat.

Geleidelijke overgang
Het verhogen van het water in de sloten doen ze geleidelijk. Zo voorkomen ze onder andere schade aan de oevers. De hoogte van het zomer- en winterpeil in elk peilgebied is in een peilbesluit vastgelegd. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied in de Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht, IJsselmonde en op Goeree-Overflakkee. In steden en dorpen en op Voorne-Putten geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.