Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Gemeente denkt na over maatwerkoplossingen voor restafval

Foto
Gezinnen met jonge kinderen kunnen luiers zonder afspraak afgeven bij de milieustraten.

Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid in april 2024, waarbij PMD-afval wekelijks in speciale zakken aan lantaarnpalen wordt aangeboden, zijn er enkele uitdagingen ontstaan voor gezinnen met kleine kinderen en inwoners die om medische redenen meer restafval produceren. De gemeente Goeree-Overflakkee erkent deze uitdagingen en zoekt naar maatwerkoplossingen.

Voor gezinnen met baby's en jonge kinderen, evenals inwoners met medische omstandigheden, kan het lastig zijn om een maand met een restafvalcontainer vooruit te kunnen. De behoefte aan een frequentere afvalinzameling is een reëel probleem voor deze huishoudens.

Wethouder Daan Markwat, verantwoordelijk voor Ruimte, Wonen en Milieu, geeft aan dat de gemeente deze problematiek serieus neemt. Hij legt uit: "In de praktijk blijkt dat een gemiddeld huishouden momenteel nog acht keer per jaar restafval kan aanbieden. Voor het overgrote deel van de huishoudens is één keer per vier weken voldoende. Dit heeft ons in staat gesteld om andere services uit te breiden zonder dat de kosten voor afvalbeleid en inzameling van grondstoffen enorm stijgen. We proberen de kosten voor de inwoners zo acceptabel mogelijk te houden."

Luiers inleveren bij milieustraat
Wethouder Markwat benadrukt dat er altijd uitzonderlijke situaties zijn. "We hebben te maken met mensen die om medische redenen meer afval hebben of met jonge gezinnen die veel luierafval produceren. Voor deze situaties bieden we maatwerkmaatregelen." Gezinnen met jonge kinderen kunnen luiers, zonder afspraak, afgeven bij de milieustraten. De pas met punten telt dan niet.

"We zoeken naar een gemeentebrede maatwerkoplossing die vanaf volgend jaar ingaat. Als blijkt dat een gezin met jonge kinderen niet voldoende heeft aan de huidige inzamelfrequentie, willen we een passende oplossing bieden."

Oproep aan inwoners
Inwoners die nu al problemen ervaren, worden aangemoedigd contact op te nemen met de gemeente. "Mocht je nu al een probleem hebben en op zoek zijn naar een maatwerkoplossing voor je restafval, neem dan contact op met de gemeente. We zullen altijd kijken wat er in de tussenliggende tijd realiseerbaar is," aldus wethouder Markwat.

Uitgebreid artikel over afvalinzameling
Binnenkort verschijnt een uitgebreid artikel op onze website over de ervaringen van inwoners met de afvalinzameling op Goeree-Overflakkee. We duiken dieper in de uitdagingen waar inwoners tegenaan lopen, de impact van de PMD-zakken op het straatbeeld, en de positieve kanten van het afvalscheidingsbeleid "Goed Scheiden Loont". Wat vinden inwoners van deze manier van inzamelen? Wordt het beleid bijvoorbeeld nog geëvalueerd? En zo ja, wat zijn de alternatieven?