Gemeente geeft workshops aan aanvragers van bijstandsuitkering

logo_goeree-overflakkeeOp donderdag 28 mei 2015 is de eerste workshop aan aanvragers van een bijstandsuitkering gegeven. Het betreft een proef en is een nieuwe stap in het proces werk en inkomen. Voorheen werd de informatie één op één tijdens de intake verstrekt. Nu wordt in groepsverband, nog voordat de aanvraag is ingediend bij de gemeente, uitleg gegeven over de rechten en plichten die horen bij een bijstandsuitkering.

Voor wie is de workshop?
De workshop wordt wekelijks gehouden op donderdagmiddag en is bedoeld voor mensen die een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering) willen aanvragen bij de gemeente. Voorheen werd de aanvraag bij het UWV ingediend, nu kan de cliënt direct bij de gemeente terecht. Voordat de cliënt een aanvraag kan indienen, moet eerst de workshop worden gevolgd.

Wat is het doel van de workshop?
Het doel van de workshopbijeenkomsten is om mensen in een vroeg stadium (voordat de aanvraag wordt ingediend) eenduidig te informeren. Het geven van informatie over de voorwaarden, rechten en plichten die men heeft als een bijstandsuitkering wordt aangevraagd en wordt ontvangen staat centraal. Eigen verantwoordelijkheid in de Participatiewet is een heel belangrijk item. Als men in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering start een traject waarin de afstand tot de arbeidsmarkt (als die er is) zo klein mogelijk wordt gemaakt door ondersteuning, begeleiding, training en coaching. Voor jongeren onder de 27 jaar gelden specifieke regels. Ook hieraan wordt aandacht besteed tijdens de workshop.

Workshop positief ontvangen
De workshop wordt gegeven door consulenten van de gemeente Goeree-Overflakkee en is positief ontvangen. De workshop geeft veel informatie die specifiek voor de doelgroep bedoeld is, dat maakt de bijeenkomst efficiënt en effectief.