Gemeente Goeree-Overflakkee mèt en vóór inwoners aan de slag

Foto

Op donderdag 7 februari 2013 spraken vertegenwoordigers van de gemeente, welzijns- en zorgpartijen en cliëntenorganisaties met elkaar over de concept visie op het sociale domein. Het doel van de bijeenkomst, die werd gehouden in de raadzaal, was om de visie die er ligt in samenwerking met (semi)professionals uit te werken in concrete vervolgstappen.

Visie op heroriëntering sociaal domein
De gemeenten in Nederland staan voor grote opgaven: gewijzigde wetgeving en daarmee samengaande bezuinigingen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld door de overheveling van de Jeugdzorg nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet zorgt voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket.

iet het rijk of de provincie maar de gemeente krijgt de verantwoordelijkheid in het sociale domein over drie regelingen, ook wel de drie decentralisaties genoemd:

  • Jeugdzorg
  • Van AWBZ naar Wmo (persoonlijke verzorging en alle vormen van begeleiding - met uitzondering van aan wonen gekoppelde verzorging en verpleging)
  • Participatiewet (samenvoeging van de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong)

Samen aan de slag voor inwoners
De vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben, in samenwerking met welzijns- en zorgpartners, een gezamenlijke visie op het sociale domein opgesteld. Het conceptbeleidsdocument ‘Visie op heroriëntering sociaal domein' is in november 2012 afgerond. De ambitie is nu om in 2013 zichtbare stappen te zetten met de herinrichting van het sociale domein.

Naast de gemeentelijke visie heeft de Wmo-adviesraad een advies neergelegd hoe de visie het beste kan worden uitgewerkt. Daarvoor heeft de Wmo-adviesraad bij inwoners informatie ingewonnen. Op donderdag 7 februari kwamen (semi)professionals bij elkaar om deze twee documenten te bespreken en met elkaar te discussiëren over de uitwerking van de visie. Voor deze bijeenkomst waren onder andere uitgenodigd: vertegenwoordigers van welzijns- en zorgaanbieders, aanbieders die actief zijn op het vlak van maatschappelijke ontwikkeling, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en het uitvoeringsbedrijf sociale werkvoorziening.

Niet zorgen vóór maar zorgen dát
Het uitgangspunt van de drie decentralisaties is ‘iedereen doet (naar vermogen) mee'. Dat betekent dat de mogelijkheden van de cliënt centraal staan, niet de beperkingen. De gemeente zal optreden als regisseur. De geboden ondersteuning vanuit alle drie de regelingen is het benutten van de eigen kracht, het sociale netwerk en de eigen leefomgeving.

ethouder De Jong lichtte toe waarom het belangrijk is om gezamenlijk de vervolgstappen te bepalen. "De vorming van de nieuwe gemeente biedt kansen om met enthousiasme de mogelijkheden voor het eiland te pakken. De gemeente grijpt de decentralisaties aan om het jeugdstelsel, de benadering van de arbeidsmarkt en de ondersteuning van kwetsbare inwoners grondig te innoveren. De huidige aanpak loopt ten einde: deze is te zeer aanbodgericht, te veel versnipperd (in producten en financiering) en realiseert niet altijd in het gewenste resultaat".

Het vervolg
De gemeente gaat nu verder met de doorontwikkeling per decentralisatie. Aan de deelnemers van deze bijeenkomst is gevraagd om te participeren in klankbordgroepen op het gebied van de drie regelingen (Jeugdzorg, van AWBZ naar Wmo en de Participatiewet). Daarnaast konden zij zich opgeven voor deelname aan expertteams die zich richten op vier overkoepelende thema's:

  • Burgerkracht
  • Gekanteld werken
  • Signalering en toegang
  • Samenwerkingen en opdrachtgeverschap.

"We gaan het samen doen", zo besluit wethouder De Jong de bijeenkomst waarin vrijwilligers en (semi)professionals in enthousiaste discussies de bouwstenen hebben geformuleerd voor het vervolg op de visie. "Er is voldoende input geleverd om het concept document verder aan te scherpen en ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad". In een later stadium worden ook inwoners actief betrokken bij de verdere inrichting van het sociale domein.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Politie redt hond uit hete afgesloten auto

De politie heeft zondag 21 april 2019 in Ouddorp een ruit in geslagen van een auto om zo een hond te bevrijden. De hete afgesloten auto stond in de volle zon. Volgens de politie dacht de...

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina