Gemeente Goeree-Overflakkee mèt en vóór inwoners aan de slag

Foto

Op donderdag 7 februari 2013 spraken vertegenwoordigers van de gemeente, welzijns- en zorgpartijen en cliëntenorganisaties met elkaar over de concept visie op het sociale domein. Het doel van de bijeenkomst, die werd gehouden in de raadzaal, was om de visie die er ligt in samenwerking met (semi)professionals uit te werken in concrete vervolgstappen.

Visie op heroriëntering sociaal domein
De gemeenten in Nederland staan voor grote opgaven: gewijzigde wetgeving en daarmee samengaande bezuinigingen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld door de overheveling van de Jeugdzorg nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet zorgt voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket.

iet het rijk of de provincie maar de gemeente krijgt de verantwoordelijkheid in het sociale domein over drie regelingen, ook wel de drie decentralisaties genoemd:

  • Jeugdzorg
  • Van AWBZ naar Wmo (persoonlijke verzorging en alle vormen van begeleiding - met uitzondering van aan wonen gekoppelde verzorging en verpleging)
  • Participatiewet (samenvoeging van de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong)

Samen aan de slag voor inwoners
De vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben, in samenwerking met welzijns- en zorgpartners, een gezamenlijke visie op het sociale domein opgesteld. Het conceptbeleidsdocument ‘Visie op heroriëntering sociaal domein' is in november 2012 afgerond. De ambitie is nu om in 2013 zichtbare stappen te zetten met de herinrichting van het sociale domein.

Naast de gemeentelijke visie heeft de Wmo-adviesraad een advies neergelegd hoe de visie het beste kan worden uitgewerkt. Daarvoor heeft de Wmo-adviesraad bij inwoners informatie ingewonnen. Op donderdag 7 februari kwamen (semi)professionals bij elkaar om deze twee documenten te bespreken en met elkaar te discussiëren over de uitwerking van de visie. Voor deze bijeenkomst waren onder andere uitgenodigd: vertegenwoordigers van welzijns- en zorgaanbieders, aanbieders die actief zijn op het vlak van maatschappelijke ontwikkeling, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en het uitvoeringsbedrijf sociale werkvoorziening.

Niet zorgen vóór maar zorgen dát
Het uitgangspunt van de drie decentralisaties is ‘iedereen doet (naar vermogen) mee'. Dat betekent dat de mogelijkheden van de cliënt centraal staan, niet de beperkingen. De gemeente zal optreden als regisseur. De geboden ondersteuning vanuit alle drie de regelingen is het benutten van de eigen kracht, het sociale netwerk en de eigen leefomgeving.

ethouder De Jong lichtte toe waarom het belangrijk is om gezamenlijk de vervolgstappen te bepalen. "De vorming van de nieuwe gemeente biedt kansen om met enthousiasme de mogelijkheden voor het eiland te pakken. De gemeente grijpt de decentralisaties aan om het jeugdstelsel, de benadering van de arbeidsmarkt en de ondersteuning van kwetsbare inwoners grondig te innoveren. De huidige aanpak loopt ten einde: deze is te zeer aanbodgericht, te veel versnipperd (in producten en financiering) en realiseert niet altijd in het gewenste resultaat".

Het vervolg
De gemeente gaat nu verder met de doorontwikkeling per decentralisatie. Aan de deelnemers van deze bijeenkomst is gevraagd om te participeren in klankbordgroepen op het gebied van de drie regelingen (Jeugdzorg, van AWBZ naar Wmo en de Participatiewet). Daarnaast konden zij zich opgeven voor deelname aan expertteams die zich richten op vier overkoepelende thema's:

  • Burgerkracht
  • Gekanteld werken
  • Signalering en toegang
  • Samenwerkingen en opdrachtgeverschap.

"We gaan het samen doen", zo besluit wethouder De Jong de bijeenkomst waarin vrijwilligers en (semi)professionals in enthousiaste discussies de bouwstenen hebben geformuleerd voor het vervolg op de visie. "Er is voldoende input geleverd om het concept document verder aan te scherpen en ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad". In een later stadium worden ook inwoners actief betrokken bij de verdere inrichting van het sociale domein.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina