Gemeente Goeree-Overflakkee mèt en vóór inwoners aan de slag

Foto

Op donderdag 7 februari 2013 spraken vertegenwoordigers van de gemeente, welzijns- en zorgpartijen en cliëntenorganisaties met elkaar over de concept visie op het sociale domein. Het doel van de bijeenkomst, die werd gehouden in de raadzaal, was om de visie die er ligt in samenwerking met (semi)professionals uit te werken in concrete vervolgstappen.

Visie op heroriëntering sociaal domein
De gemeenten in Nederland staan voor grote opgaven: gewijzigde wetgeving en daarmee samengaande bezuinigingen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld door de overheveling van de Jeugdzorg nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet zorgt voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket.

iet het rijk of de provincie maar de gemeente krijgt de verantwoordelijkheid in het sociale domein over drie regelingen, ook wel de drie decentralisaties genoemd:

  • Jeugdzorg
  • Van AWBZ naar Wmo (persoonlijke verzorging en alle vormen van begeleiding - met uitzondering van aan wonen gekoppelde verzorging en verpleging)
  • Participatiewet (samenvoeging van de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong)

Samen aan de slag voor inwoners
De vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben, in samenwerking met welzijns- en zorgpartners, een gezamenlijke visie op het sociale domein opgesteld. Het conceptbeleidsdocument ‘Visie op heroriëntering sociaal domein' is in november 2012 afgerond. De ambitie is nu om in 2013 zichtbare stappen te zetten met de herinrichting van het sociale domein.

Naast de gemeentelijke visie heeft de Wmo-adviesraad een advies neergelegd hoe de visie het beste kan worden uitgewerkt. Daarvoor heeft de Wmo-adviesraad bij inwoners informatie ingewonnen. Op donderdag 7 februari kwamen (semi)professionals bij elkaar om deze twee documenten te bespreken en met elkaar te discussiëren over de uitwerking van de visie. Voor deze bijeenkomst waren onder andere uitgenodigd: vertegenwoordigers van welzijns- en zorgaanbieders, aanbieders die actief zijn op het vlak van maatschappelijke ontwikkeling, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en het uitvoeringsbedrijf sociale werkvoorziening.

Niet zorgen vóór maar zorgen dát
Het uitgangspunt van de drie decentralisaties is ‘iedereen doet (naar vermogen) mee'. Dat betekent dat de mogelijkheden van de cliënt centraal staan, niet de beperkingen. De gemeente zal optreden als regisseur. De geboden ondersteuning vanuit alle drie de regelingen is het benutten van de eigen kracht, het sociale netwerk en de eigen leefomgeving.

ethouder De Jong lichtte toe waarom het belangrijk is om gezamenlijk de vervolgstappen te bepalen. "De vorming van de nieuwe gemeente biedt kansen om met enthousiasme de mogelijkheden voor het eiland te pakken. De gemeente grijpt de decentralisaties aan om het jeugdstelsel, de benadering van de arbeidsmarkt en de ondersteuning van kwetsbare inwoners grondig te innoveren. De huidige aanpak loopt ten einde: deze is te zeer aanbodgericht, te veel versnipperd (in producten en financiering) en realiseert niet altijd in het gewenste resultaat".

Het vervolg
De gemeente gaat nu verder met de doorontwikkeling per decentralisatie. Aan de deelnemers van deze bijeenkomst is gevraagd om te participeren in klankbordgroepen op het gebied van de drie regelingen (Jeugdzorg, van AWBZ naar Wmo en de Participatiewet). Daarnaast konden zij zich opgeven voor deelname aan expertteams die zich richten op vier overkoepelende thema's:

  • Burgerkracht
  • Gekanteld werken
  • Signalering en toegang
  • Samenwerkingen en opdrachtgeverschap.

"We gaan het samen doen", zo besluit wethouder De Jong de bijeenkomst waarin vrijwilligers en (semi)professionals in enthousiaste discussies de bouwstenen hebben geformuleerd voor het vervolg op de visie. "Er is voldoende input geleverd om het concept document verder aan te scherpen en ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad". In een later stadium worden ook inwoners actief betrokken bij de verdere inrichting van het sociale domein.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Veel stormschade op Goeree-Overflakkee

Weer een weekend met storm heeft voor veel schade gezorgd op Goeree-Overflakkee. De brandweer moest zondag 23 februari 2020 in diverse dorpen meerdere keren uitrukken om hulp te verlenen....

Vrouw van fiets gereden, veroorzaker doorgereden

Vrijdagavond 21 februari 2020 werd op de Korendreef in Middelharnis ter hoogte van de Jumbo een vrouw van haar fiets gereden. Zij heeft hierdoor licht letsel. De bestuurder van de...

N59 afgesloten vanwege gekantelde vrachtwagen

Vrijdagmiddag 21 februari 2020 is er op de N59 tussen Oude-Tonge en Den Bommel een vrachtwagen gekanteld. Het ongeval gebeurde omstreeks 12:55 uur. Politie, brandweer en ambulance zijn ter...

Waterschap en gemeente samen aan de pomp

Als het water in het Haringvliet te ver stijgt, gaan de sluisdeuren bij het Havenkanaal dicht. Het overtollige regenwater kan dan niet meer het Havenkanaal uit, want de weg naar het...

Loek Kant voorleeskampioen van provincie Zuid-Holland

Loek Kant van OBS het Startblok uit Oude-Tonge heeft op dinsdag 11 februari 2020 de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Op woensdag 25 maart 2020 gaat Loek Kant...

Bestuurder gewond bij ongeval Oudelandsedijk Sommelsdijk

Maandagavond 17 februari 2020 22:55 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Oudelandsedijk tussen Sommelsdijk en Dirksland. Een bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak...

7,5 miljoen voor een sterkere Zuid-Hollandse Delta

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk sluiten een Regio Deal. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven,...

Tieners gewond bij ontploffing in schuur Melissant

Bij brand in een schuur aan de Nolleweg in Melissant zijn zaterdagavond 15 februari 2020 twee jongens gewond geraakt. De slachtoffers waren rond 19:00 uur bezig in de schuur bij een woning...

Zangeres Pearl Jozefzoon presenteert 1e Paascd in Ouddorp

Op vrijdag 13 maart 2020 is Pearl Jozefzoon te gast in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. De talentvolle zangeres presenteert dan samen met organisatie Zingen in de Kerk haar allereerst...

Tien brandweermannen Koninklijk onderscheiden

Vrijdagavond 14 februari 2020 speldde locoburgemeester Daan Markwat tijdens een feestelijke korpsavond van de vrijwillige brandweer bij tien brandweerlieden een Koninklijke onderscheiding...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina