Gemeente maakt einde aan illegale huisvesting arbeidsmigranten

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft eind oktober 2020, in samenwerking met politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, aan de oostkant van het eiland een integrale handhavingsactie uitgevoerd.

In een schuur met een bijbehorende woning bleken minimaal 28 arbeidsmigranten illegaal en onder niet wenselijke omstandigheden gehuisvest te worden. De gemeente heeft de woning en schuur uiteindelijk door toepassing van spoedeisende bestuursdwang ontruimd en verzegeld.

De misstand kwam bij toeval aan het licht, door een eerdere autobrand in de nabije omgeving. De brandweer kreeg bij het bluswerk informatie dat er op de locatie veel mensen uit Oost-Europa ondergebracht waren. Dat was reden voor de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente om samen met de directie Risico & Crisisbeheersing van de  VRR en politie een inval te doen in de schuur en een deel van de aanpandige woning.

Ter plaatse bleek dat zowel de bovenverdieping van de woning als de complete schuur waren omgebouwd tot in totaal 14 slaapkamers, met twee bedden per kamer. De 28 gehuisveste arbeidsmigranten betaalden een aanzienlijke huursom per week. Personen konden niet veilig vluchten in geval van brand. Er was geen brandmeldinstallatie en ook waren er geen andere voorzieningen getroffen in het kader van brandveiligheid. De huisvesting is bovendien in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukt hoe belangrijk het is dat dit soort schrijnende situaties aan het licht komen. “Wat als er brand was uitgebroken? De kans op dodelijke slachtoffers was dan heel groot geweest. Dit past niet in Nederland, dit past niet op Goeree-Overflakkee.”  Ze hoopt dat mensen het melden als zij zelf signalen hebben of krijgen van huisvesting van arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden. “Deze mensen komen naar hier om te werken, spreken de taal niet, zijn kwetsbaar voor uitbuiting en betalen dan ook nog de hoofdprijs voor een bed in een niet-geschikte omgeving.”

Het uitzendbureau, waar de arbeidsmigranten voor werkten, heeft voor zover bekend vervangende huisvesting voor de mensen gezocht. De gemeente en politie voeren nog een nader onderzoek uit.

Voor het melden van omstandigheden die in strijd zijn met de openbare orde of veiligheid kunt u gebruikmaken van het formulier melding openbare orde en veiligheid op de website van de gemeente. Eventueel kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving via 14 0187.