Gemeente moet 13 miljoen bezuinigen

De gemeenteraad stemde op 27 juni 2013 in met de Kadernota en gaf aan dat er 13 miljoen in plaats van 12 miljoen bezuinigd moet worden. De raad wil namelijk een miljoen extra reserveren voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Met de vaststelling van de Kadernota stemde de gemeenteraad gelijktijdig in met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van 5 miljoen.

De vastgestelde bezuinigingen in de Kadernota worden verwerkt in de begroting 2014, die de raad waarschijnlijk op 14 november 2013 vast stelt. In de meerjarenbegroting moet het tekort in 2016 weggewerkt zijn anders keurt de provincie Zuid-Holland de begroting niet goed en komt de gemeente onder toezicht. En dat wil de gemeenteraad voorkomen.

Meer informatie en toelichting treft u aan op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.

DeltaFiber