Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Gemeente stuurt brandbrief voor Natuur en Stikstof over de visserijsector

Foto
Neem de grote belangen van onze visserijsector mee in uw besluitvorming.

De gemeente Goeree-Overflakkee maakt haar grote bezorgdheid kenbaar in een brief aan demissionair minister Van der Wal, over het ‘Ontwerpbesluit wijziging Toegangsbeperkend Besluit Voordelta’. In augustus diende de gemeente al een pro forma zienswijze in, welke in september nader werd gemotiveerd. Deze week neemt de demissionair minister een besluit in de kwestie, terwijl er in de gesprekken met de visserijsector niet op alle punten overeenstemming is bereikt.

In de afgelopen maanden hebben betrokken partijen intensief overleg gevoerd om tot overeenstemming te komen over natuurmaatregelen ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Helaas is op belangrijke onderdelen geen consensus bereikt, wat de reden is voor deze directe oproep aan de minister.

Visserijsector: het kind van de rekening
De gemeente benadrukt in haar brief dat zij de visserijsector als 'kind van de rekening' ziet, zonder concreet bewijs dat deze sector ecologische schade veroorzaakt in de Voordelta. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de positieve effecten van het verbod op bodemberoerende visserij moeilijk te monitoren zijn.

Het raakt de hele keten, op zee én op het land
Wethouder Landbouw en Visserij Henk van Putten: “Een gedeeltelijke afsluiting van de Voordelta heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de vissers en hun gezinnen, maar raakt de gehele visserijketen en lokale economie: de visafslag Stellendam (United Fish Auctions), scheepswerven, afnemers, transporteurs, winkels, restaurants en consumenten. De eeuwenoude cultuurhistorische rol van de visserijsector in de gemeenschap staat eveneens op het spel. De belangen voor Goeree-Overflakkee zijn dus enorm!”

Oproep aan de minister
De gemeente roept de demissionair minister op om de belangen van de visserijsector zwaar mee te wegen in de besluitvorming. Ze verzoekt met klem om de negatieve gevolgen voor de visserijsector te minimaliseren en, als het besluit negatieve gevolgen heeft, deze ruimhartig te compenseren.