Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Gemeente voornemens verkoop perceel aan provincie

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft plannen om een perceel grond van ongeveer 1 hectare te verkopen aan de Provincie Zuid-Holland. Dit initiatief dient ter ondersteuning van noodzakelijke boscompensatie in verband met de Wet Natuurbescherming. Het betreffende perceel, kadastraal bekend als gemeente Middelharnis E338 (gedeeltelijk), bevindt zich aan de rand van het natuurgebied "de Vliegers".

De geplande verbeteringen aan de Provinciale Weg N215 vereisen op sommige plekken het kappen van bomen. Volgens de Wet Natuurbescherming moeten deze bomen elders worden gecompenseerd door nieuwe aanplant. In samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee is er gezocht naar een geschikte locatie voor deze compensatie. Uit onderzoek is gebleken dat het aangrenzende gebied bij natuurgebied "de Vliegers" hiervoor het meest geschikt is.

De verbeteringen aan de N215 zijn van groot belang voor de verkeersdoorstroming en -veiligheid. Deze vooruitgang kan alleen plaatsvinden als de te kappen bomen elders worden gecompenseerd. De gemeente Goeree-Overflakkee is van mening dat deze bomencompensatie een objectief, toetsbaar en redelijk criterium vormt, waarop de Provincie Zuid-Holland als serieuze gegadigde wordt beschouwd voor de aankoop van het perceel.

Mogelijke Bezwaren
Mochten er bezwaren zijn tegen de voorgenomen verkoop zoals hierboven beschreven, dan dient dit binnen 20 (twintig) kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging (publicatie datum: 28 augustus 2023) kenbaar te worden gemaakt aan de vastgoedorganisatie van de gemeente. Dit kan worden gedaan via een e-mail naar vastgoed@goeree-overflakkee.nl. Na het verstrijken van deze termijn is het niet langer mogelijk om bezwaren in te dienen. Bij eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer F. Hoekstra, beleidsadviseur Vastgoed, via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Toekomstige Stappen
Indien er binnen de gestelde termijn geen bezwaren worden ontvangen, zal het perceel aan de Provincie Zuid-Holland worden overgedragen. Deze stap draagt bij aan de voortgang van de boscompensatie en de verbeteringen aan de N215.