Gemeente zet in op versterken leefbaarheid

Sinds Goeree-Overflakkee één gemeente is, kwam er vanuit kleine dorpen op het eiland het signaal dat de afstand tussen deze dorpen en de gemeente groot dreigde te raken. De angst was er niet meer in beeld te zijn bij de gemeente. Dit signaal werd ter harte genomen en hieruit is kern- en buurtgericht werken opgenomen in het coalitieakkoord. In 2015 is echter het nieuwe subsidiebeleid in werking getreden.

Kernsubsidie en leefbaarheidsfonds
Een van deze nieuwe subsidies is de kernsubsidie "leefbaarheid en vitaliteit". Deze heeft als kerndoel het behouden en waar mogelijk het versterken van de leefbaarheid in alle kernen van Goeree-Overflakkee. Het is bedoeld om initiatieven van verenigingen, stichtingen, maar ook van een groep inwoners een zet in de goede richting te geven met behulp van geld en personele inzet. Hierbij spelen in veel kernen dorps - of stadsraden een belangrijke, coördinerende rol. Aangezien Middelharnis/Sommelsdijk geen dorpsraad heeft, heeft de gemeente besloten voor deze dorpen een leefbaarheidsfonds in het leven te roepen. In deze kern zijn immers ook genoeg initiatieven die wat hulp kunnen gebruiken. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld voor de cofinanciering van activiteiten en kleinere projecten welke primair ten goede komen aan de inwoners van Middelharnis en Sommelsdijk. Vier keer per jaar kan hiervoor een aanvraag door een stichting of vereniging worden ingediend bij de gemeente. Het college van B & W beslist uiteindelijk of de subsidie wordt verleend.

Kerngebonden projectsubsidie
Deze is voor alle kernen van heel Goeree-Overflakkee en is gericht op de grotere projecten. Twee maal per jaar kan hiervoor een aanvraag worden ingediend welke op de website van de gemeente te vinden is. Ook nu toetst het college van B & W of de subsidie kan worden verstrekt. Hierbij wordt gelet op samenwerking, cofinanciering, welke doelgroepen centraal staan en hoe de activiteit naar buiten toe kenbaar wordt gemaakt.

GOvoorelkaar
Daarnaast kunnen stichtingen en verenigingen kunnen ook de gemeente ook terecht voor algemene ondersteuning, maar ook voor financiële ondersteuning. Zo zijn er met diverse partijen al een aantal gesprekken gevoerd. De gemeente wil zo meedenken met alle vragen die een stichting of vereniging kan hebben. Per 1 maart 2016 is er hiervoor een subsidieloket in het leven geroepen. Tevens kan men ook terecht op de vrijwilligerswebsite van Goeree-Overflakkee, www.govoorelkaar.nl. Op deze website staan vrijwilligers geregistreerd en kunnen hulpvragen worden gesteld. Op 11 maart 2016 wordt het anderhalf jaar bestaan van deze website gevierd met een groot feest in de Staver.

Hart van Goeree-Overflakkee
Een van de vrijwilligersstichtingen, StEM, heeft maandagavond 29 februari 2016 bekend gemaakt verder te gaan onder de naam Hart van Goeree-Overflakkee. De reden voor deze nieuwe naam is dat Stichting Evenementen Middelharnis niet de lading meer dekt als er evenementen zullen worden georganiseerd voor Middelharnis, Sommelsdijk en omstreken. Vandaar dat een nieuwe naam en logo een logisch gevolg was. Het oude logo was ook meer gericht op 'Havendag' dat nu wordt georganiseerd door De Menheerse Werf. Stichting Hart van Goeree-Overflakkee heeft haar jaarkalender ook gepresenteerd, waarin de avondvierdaagse weer is opgenomen.

Door Hilbert van Bennekom

DeltaFiber