Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Gemeente zoekt nabestaanden bij oude graven in Herkingen

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee zoekt contact met nabestaanden van overledenen in een groot aantal oude graven in Herkingen. Het gaat om graven van vóór 2013 op de gemeentelijke begraafplaats aan de Deltastraat. Op de graven is een sticker geplaatst met een oproep aan nabestaanden om zich bij de gemeente te melden.

De gemeente heeft al in het eigen systeem gezocht naar de contactgegevens. Als de eerder geregistreerde persoon echter is verhuisd of is overleden, is niet meer bekend wie nu de contactpersoon is. Slechts van een zeer klein deel van de 428 graven zijn momenteel de contactgegevens van de nabestaanden bekend.

De gemeente vindt het belangrijk de administratie actueel te krijgen en te houden, bijvoorbeeld voor als er een calamiteit is, of als het tijd wordt de graftermijn te verlengen. De gemeente wil graag weten of er nog belangstelling is voor deze graven.

GObus
Om vragen te beantwoorden en mogelijk te helpen bij het invullen van registratieformulieren zijn medewerkers van de gemeente op woensdag 3 juli en 10 juli 2024  van 13:30 tot 15:30 uur met de GObus aanwezig op de parkeerplaats van de begraafplaats. Nabestaanden hebben tot en met 30 juni 2025 om te reageren op deze oproep. Is er na dat jaar geen reactie binnen over een graf, dan kan de gemeente ervoor kiezen de nog aanwezige grafbedekking op het graf te verwijderen. De periode van een jaar om te reageren is gekozen om het proces zorgvuldig te doorlopen. Bij belangstelling voor een graf, verwacht de gemeente dat dit zeker eenmaal per jaar bezocht wordt, zodat de sticker op tijd te zien is.

Ook op andere manieren probeert de gemeente nabestaanden te benaderen en ook op andere begraafplaatsen gaan binnenkort de contactgegevens van de nabestaanden van oude graven gezocht worden.