Gemeenteraad Middelharnis wil dat herindeling wordt onderzocht

De gemeenteraad van Middelharnis heeft op donderdagavond 4 september 2008 besloten dat naast een verdere samenwerking tussen de vier gemeenten ook een mogelijke gemeentelijke herindeling moet worden onderzocht.

Het onderwerp bestuursopdracht Intergemeentelijke Samenwerking stond op de agenda van de raadsvergadering. Het college van burgemeester en wethouders had in 2007 de opdracht gekregen om de mogelijkheden van een gemeentelijke herindeling op Goeree-Overflakkee te onderzoeken. Na overleg met de vier gemeentebesturen is een bestuursopdracht geformuleerd.

Bestuursopdracht
De kern van de bestuursopdracht was eerst de ambtelijke samenwerking vormgeven, om direct daarna de vorm van de bestuurlijke samenwerking te bepalen. De gemeenteraad van Middelharnis geeft de voorkeur aan een andere volgorde.

De gemeenteraad ziet graag eerst een onderzoek naar de beste bestuurlijke samenwerkingsvorm. Naast verdere samenwerking dient daarbij ook gemeentelijke herindeling te worden onderzocht. De keuze voor een bestuurlijke en ambtelijke organisatievorm kunnen, volgens de gemeenteraad, niet los van elkaar worden gezien.

DeltaFiber