Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Gemeenteraad stelt start MER-procedure uit

Foto

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft nog geen steun uitgesproken voor het starten van de MER-procedure, de Milieu Effect Rapportage, voor het vervangen van windturbines van het windpark tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet.


De raad wil meer informatie voordat besloten wordt dat de MER-procedure mag gaan plaatsvinden. Dat bleek uit een motie van SGP, PvdA, VKGO, SDP en CDA en aanvullende vragen vanuit de raad.

Eigenaar Eneco van de huidige windturbines wil deze vervangen voor nieuwe windturbines die ook waterstof gaan produceren als energiedrager. Deze combinatie zou de ontwikkeling van de lokale waterstofeconomie stimuleren. Eneco wil hiervoor gaan samenwerken met Deltawind en Hygro.

Dat de gemeenteraad op deze manier beslist over het al dan niet steunen van een MER-procedure, is uniek, volgens wethouder Eijkenduijn van Duurzaamheid. De eerstvolgende stap van de MER-procedure zou het opstellen en publiceren van een startnotitie zijn. Daarin wordt in detail het 'waarom' beschreven, de alternatieve ontwerpvarianten en binnen welke kaders de milieueffecten onderzocht zullen worden. De gemeenteraad wil graag nog extra punten en variabelen toevoegen aan de startnotitie. Daarover wil men overleggen en daarna pas beginnen met de MER-procedure.

Inwoners en andere belanghebbenden worden tijdens de MER-procedure ook naar hun mening en inzichten gevraagd, maar het uiteindelijke besluit over het wel of niet laten vervangen van de windturbines komt bij de gemeenteraad te liggen. Die gaat beslissen of de windturbines vervangen gaan worden of dat er niets verandert. Het hele MER-onderzoek is een kwestie van een lange adem omdat dat besluit pas volgend jaar, na het doorlopen van een heel aantal fases, verwacht wordt.