Gemeenteraad stemt in met plan van aanpak herindeling

De gemeenteraad van Middelharnis heeft op donderdagavond 13 januari 2011 unaniem ingestemd met het plan van aanpak en het communicatiekader voor de gemeentelijke herindeling. 

De eilandelijke stuurgroep, die zich bezighoudt met de voorbereidingen voor de gemeentelijke herindeling, heeft het plan van aanpak en communicatiekader opgesteld. Beide stukken worden deze maand voorgelegd aan de vier gemeenteraden op Goeree-Overflakkee.

Verdere besluitvorming
Op donderdag 20 januari 2011 buigt de gemeenteraad van Dirksland zich over de stukken, de gemeente Oostflakkee doet dit op 25 januari 2011. In de gemeente Goedereede wordt het op donderdag 27 januari 2011 behandeld. Het plan van aanpak en het communicatiekader zijn te vinden op www.middelharnis.nl > vergaderingen gemeenteraad 13 januari.

Financiële perspectieven
In de gemeenteraad is gevraagd naar de uitwerking van de financiële perspectieven van de nieuwe gemeente, zoals eerder door de externe adviseur van Deloitte was aanbevolen. Waarnemend burgemeester Zevenbergen gaf aan zich in te spannen om voor de zomer een eerste schets te hebben.