Genoeg ideeën voor haven Dirksland

Foto behorende bij Genoeg ideeën voor haven Dirksland
Foto behorende bij Genoeg ideeën voor haven Dirksland

Veel Dirkslanders waren dinsdag 2 augustus 2016 naar de bijeenkomst van Dorpsraad Dirksland gekomen waar de haven van Dirksland op de agenda stond. Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee zet in op behoud en beleving van het erfgoed op Goeree-Overflakkee en wil deze kernwaarden gezamenlijk met de dorpsraad ook toepassen op de haven van Dirksland. Omdat er naar verwachting niet al te veel financiële middelen beschikbaar zijn vond de erfgoedlijn en de dorpsraad het des te belangrijker zoveel mogelijk ideeën te verzamelen.

En die ideeën kwamen er. Veel Dirkslanders storen zich behoorlijk aan de verwaarloosde haven. Bijna iedereen was het er wel over eens dat de metalen vangrails vervangen zou moeten worden. Bijvoorbeeld door een houten hekwerk. Andere suggesties waren het aanleggen van steigers voor fluisterbootjes en het uitbaggeren van de haven. Een medewerkster van de gemeente Goeree-Overflakkee die deze avond alle plannen kwam inventariseren merkte op dat het uitbaggeren een taak is van de eigenaar van het water, in dit geval Waterschap Hollandse Delta.

Een wandelpad rond de haven werd ook geopperd zodat mensen een rondje rondom de haven kunnen maken. En een houten vlonder in de kom van de haven om bijvoorbeeld een terrasje op te maken. Veel dorpelingen vonden nostalgische lantaarnpalen ook een erg goed idee. Een fontein in de haven zou het water meer moeten laten bewegen zodat het minder gaat stinken zoals nu vaak het geval is.

Alle ideeën zijn genoteerd en worden 24 augustus 2016 besproken door de Erfgoedlijn. De provincie besluit uiteindelijk of er een subsidie wordt toegekend. Naar verwachting zal februari/maart 2017 duidelijk zijn of een of meerdere plannen ten uitvoer kunnen worden gebracht.

DeltaFiber